EU-27

Dit is de Europese Unie (EU-28) minus het Verenigd Koninkrijk