Migratiesaldo

Het aantal personen dat zich in Nederland vestigt verminderd met het aantal inwoners dat Nederland verlaat om zich buiten Nederland te vestigen.