Ruime meerderheid wijst euthanasie niet principieel af

© Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld
Euthanasie moet in bepaalde gevallen mogelijk zijn, vindt 87 procent van de volwassenen in Nederland. Daartegenover is 8 procent in alle gevallen tegen, en 5 procent kan of wil er niets over zeggen. Dit meldt het CBS op basis van het onderzoek Belevingen 2018.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/8e856f6beda9447ca78d1fc45021294a]

Religie speelt een duidelijke rol bij de mening over euthanasie. Van de mensen die geen religieuze of levensbeschouwelijke stroming aanhangen, zegt 98 procent euthanasie in bepaalde omstandigheden goed te keuren. Dat aandeel ligt lager onder degenen die wel een religie aanhangen, met grote verschillen tussen de geloofsgroepen. Moslims zijn naar verhouding vaak tegen euthanasie, ruim 4 op de 10 vinden dat euthanasie in geen geval geoorloofd is.

Houding ten aanzien van euthanasie, 2018
ReligieEuthanasie moet niet mogelijk zijn (% volwassenen)Euthanasie moet mogelijk zijn in bepaalde omstandigheden (% volwassenen)Geen antwoord (% volwassenen)
Totaal7,787,15,2
Geen religie0,797,51,8
Rooms-katholiek3,391,35,4
Nederlands hervormd14,583,02,5
Gereformeerd30,964,84,3
PKN12,577,79,8
Islam42,243,114,7
Overig29,260,310,5

80 procent voor mogelijkheid euthanasie bij vergevorderde dementie

80 procent van de volwassen bevolking vindt dat euthanasie mogelijk moet zijn bij mensen met vergevorderde dementie als zij daarom hebben gevraagd toen ze nog bij vol bewustzijn waren. Ook zijn er met ongeveer 75 procent vrij veel voorstanders van de mogelijkheid tot euthanasie voor ongeneeslijk zieke kinderen en voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Er is duidelijk minder steun voor de mogelijkheid tot euthanasie voor mensen die levensmoe zijn, maar verder lichamelijk gezond zijn. Ruim de helft (55 procent) van de volwassenen vindt dat euthanasie voor hen mogelijk moet zijn, terwijl bijna een derde (32 procent) hierop tegen is.

Houding t.a.v. euthanasie in specifieke situaties, 2018
SituatieEuthanasie moet mogelijk zijn (% volwassenen)Euthanasie moet niet mogelijk zijn (% volwassenen)Geen antwoord (% volwassenen)
Vergevorderde dementie79,511,19,4
Ernstige psychische aandoeningen73,713,512,8
Ongeneeslijk zieke kinderen75,111,113,8
Mensen die levensmoe zijn54,831,813,4

Geen eensgezindheid over rol arts

4 op de 10 volwassenen vinden dat een arts een verzoek om euthanasie moet kunnen weigeren, ook als de betrokken patiënt aan alle voorwaarden voor euthanasie voldoet. Een vrijwel even grote groep is van mening dat een arts in een dergelijk geval niet mag weigeren. Van degenen die vinden dat een arts een euthanasieverzoek mag weigeren, vinden bijna 8 op de 10 dat de arts in dat geval wel een doorverwijzing naar een andere arts moet geven. Ruim 1 op de 10 vindt een doorverwijzing geen verplichting van de arts en een even grote groep weet het niet of wil geen antwoord geven.

Mag arts euthanasie weigeren? (2018)
MeningAntwoorden
Ja40,2
Nee37,6
Geen antwoord22,2

Volgens de Regionale Toetsingscommissie Euthanasie zijn er 6 126 meldingen van euthanasie geweest in 2018. Dat is 4 procent van het aantal mensen die dat jaar in Nederland zijn overleden.