Mening over euthanasie

Omwille van de mogelijk persoonlijke aard van vragen over euthanasie, werd het betreffende vragenblok in het Onderzoek Belevingen 2018 voorafgegaan door de volgende toelichting: “De volgende vragen gaan over euthanasie. We kunnen ons voorstellen dat vragen over dit onderwerp nogal persoonlijk van aard kunnen zijn. Als u een vraag daarom liever niet wilt beantwoorden, kunt u vragen overslaan door per vraag te kiezen voor ‘wil ik liever niet zeggen’.” Vervolgens zijn onderstaande vragen gesteld.

Houding ten aanzien van euthanasie

— Bent u tegen euthanasie? Met als antwoordopties ‘ja, in alle gevallen’, ‘nee, niet in alle gevallen’, ‘weet ik niet’ en ‘wil ik liever niet zeggen’.
Indien mensen aangeven niet in alle gevallen tegen euthanasie te zijn:
— Vindt u dat euthanasie mogelijk moet zijn voor mensen met vergevorderde dementie als zij daar om hebben gevraagd toen zij nog bij vol bewustzijn waren?
— Vindt u dat euthanasie mogelijk moet zijn voor mensen met ernstige psychische aandoeningen?
— Vindt u dat euthanasie mogelijk moet zijn voor ongeneeslijk zieke kinderen?
— Vindt u dat euthanasie mogelijk moet zijn voor lichamelijk gezonde mensen die levensmoe zijn? De antwoordopties zijn telkens ‘ja’, ‘nee’, ‘dat hangt ervan af’, ‘weet ik niet’ en ‘wil ik liever niet zeggen.

Voor de analyses zijn de opties ‘ja’ en ‘dat hangt ervan af’ samengenomen tot ‘moet mogelijk zijn in bepaalde omstandigheden’. ‘Nee’ is dan ‘moet niet mogelijk zijn’.
Voor de mensen die hebben aangegeven in alle omstandigheden tegen euthanasie te zijn, is verondersteld dat zij ook tegen de mogelijkheid van euthanasie zijn in deze specifieke situaties.

Houding ten aanzien van rol arts

— Als een patiënt aan de voorwaarden van euthanasie voldoet, vindt u dan dat een arts een verzoek om euthanasie toch mag weigeren? Met als antwoordopties ‘ja’, ‘nee’, ‘weet ik niet’ en ‘wil ik liever niet zeggen’.
— Indien mensen vinden dat een arts een verzoek om euthanasie mag weigeren: Vindt u dat een arts de patiënt in dat geval moet doorverwijzen naar een andere arts die het verzoek om euthanasie wel wil behandelen? Met als antwoordopties ‘ja’ ‘nee’, ‘weet ik niet’ en ‘wil ik liever niet zeggen’.