Opvattingen over euthanasie

foto doktersbezoek bij patient in ziekenhuisbed
© Hollandse Hoogte / Frank Muller / Zorginbeeld
In dit artikel in de CBS-reeks Statistische Trends staan opvattingen van de volwassen Nederlandse bevolking ten aanzien van euthanasie centraal. Welk deel staat in principe open voor euthanasie en welk deel is in alle omstandigheden tegen? Mag een arts een verzoek om euthanasie weigeren? In hoeverre vinden mensen dat euthanasie mogelijk moet zijn in bepaalde situaties, zoals bij vergevorderde dementie, ernstige psychische aandoeningen en bij ongeneeslijk zieke kinderen. Behalve de opvattingen van alle volwassenen, komen in het artikel ook verschillen tussen bevolkingsgroepen aan bod.
De meerderheid van de volwassen bevolking in Nederland (87 procent) vindt dat euthanasie onder bepaalde omstandigheden mogelijk moet zijn. Acht procent geeft aan in alle omstandigheden tegen euthanasie te zijn. In specifieke situaties lopen de meningen uiteen. Zo vindt 80 procent van de bevolking dat euthanasie mogelijk moet zijn voor mensen met vergevorderde dementie als zij daarom hebben gevraagd toen zij nog bij vol bewustzijn waren. Ongeveer driekwart onderschrijft de mogelijkheid van euthanasie voor ongeneeslijke zieke kinderen en voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Met 55 procent is er minder steun voor euthanasie in het geval mensen levensmoe, maar verder lichamelijk gezond zijn.