Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100, regio

Perioden Regio's Prijsindex bestaande koopwoningen Prijsindex verkoopprijzen (2015=100) Prijsindex bestaande koopwoningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
1995 Nederland 42,5
2000 Nederland 80,3 18,2
2005 Nederland 106,6 3,9
2010 Nederland 113,0 -2,2
2015 Nederland 100,0 2,8
2019 1e kwartaal Nederland 128,9 7,9
2019 2e kwartaal Nederland 130,4 7,2
2019 3e kwartaal Nederland 132,7 6,3
2019 4e kwartaal Nederland 134,6 6,2
2019 Nederland 131,7 6,9
2020 1e kwartaal Nederland 137,5 6,6
2020 2e kwartaal Nederland 140,2 7,5
2020 3e kwartaal Nederland 143,5 8,1
2020 4e kwartaal Nederland 146,4 8,8
2020 Nederland 141,9 7,8
2021 1e kwartaal Nederland 151,7 10,3
2021 2e kwartaal Nederland 158,4 13,0
1995 Groningen (PV) 43,5
2000 Groningen (PV) 71,2 16,1
2005 Groningen (PV) 108,0 7,5
2010 Groningen (PV) 114,3 -1,2
2015 Groningen (PV) 100,0 2,7
2019 1e kwartaal Groningen (PV) 122,8 6,8
2019 2e kwartaal Groningen (PV) 124,2 5,7
2019 3e kwartaal Groningen (PV) 128,1 6,6
2019 4e kwartaal Groningen (PV) 131,3 8,4
2019 Groningen (PV) 126,6 6,9
2020 1e kwartaal Groningen (PV) 134,2 9,3
2020 2e kwartaal Groningen (PV) 137,9 11,0
2020 3e kwartaal Groningen (PV) 141,9 10,8
2020 4e kwartaal Groningen (PV) 145,0 10,4
2020 Groningen (PV) 139,7 10,4
2021 1e kwartaal Groningen (PV) 150,9 12,4
2021 2e kwartaal Groningen (PV) 158,4 14,9
1995 Zuid-Holland (PV) 43,2
2000 Zuid-Holland (PV) 77,4 17,4
2005 Zuid-Holland (PV) 106,0 4,1
2010 Zuid-Holland (PV) 111,1 -2,2
2015 Zuid-Holland (PV) 100,0 3,0
2019 1e kwartaal Zuid-Holland (PV) 132,3 8,9
2019 2e kwartaal Zuid-Holland (PV) 133,1 7,0
2019 3e kwartaal Zuid-Holland (PV) 136,3 6,5
2019 4e kwartaal Zuid-Holland (PV) 138,6 6,6
2019 Zuid-Holland (PV) 135,1 7,2
2020 1e kwartaal Zuid-Holland (PV) 141,5 7,0
2020 2e kwartaal Zuid-Holland (PV) 144,1 8,2
2020 3e kwartaal Zuid-Holland (PV) 147,6 8,3
2020 4e kwartaal Zuid-Holland (PV) 150,5 8,6
2020 Zuid-Holland (PV) 145,9 8,0
2021 1e kwartaal Zuid-Holland (PV) 154,9 9,5
2021 2e kwartaal Zuid-Holland (PV) 161,5 12,1
1995 Noord-Brabant (PV) 42,3
2000 Noord-Brabant (PV) 81,7 18,8
2005 Noord-Brabant (PV) 110,7 3,9
2010 Noord-Brabant (PV) 116,8 -2,4
2015 Noord-Brabant (PV) 100,0 2,3
2019 1e kwartaal Noord-Brabant (PV) 123,7 6,8
2019 2e kwartaal Noord-Brabant (PV) 125,5 7,1
2019 3e kwartaal Noord-Brabant (PV) 126,9 5,8
2019 4e kwartaal Noord-Brabant (PV) 128,5 5,8
2019 Noord-Brabant (PV) 126,1 6,4
2020 1e kwartaal Noord-Brabant (PV) 131,6 6,4
2020 2e kwartaal Noord-Brabant (PV) 134,3 7,0
2020 3e kwartaal Noord-Brabant (PV) 137,0 7,9
2020 4e kwartaal Noord-Brabant (PV) 139,8 8,8
2020 Noord-Brabant (PV) 135,7 7,6
2021 1e kwartaal Noord-Brabant (PV) 145,2 10,3
2021 2e kwartaal Noord-Brabant (PV) 150,6 12,2
1995 Amsterdam 29,2
2000 Amsterdam 66,8 20,4
2005 Amsterdam 79,7 4,8
2010 Amsterdam 97,3 -0,4
2015 Amsterdam 100,0 9,7
2019 1e kwartaal Amsterdam 151,5 9,2
2019 2e kwartaal Amsterdam 154,2 6,9
2019 3e kwartaal Amsterdam 155,2 3,8
2019 4e kwartaal Amsterdam 156,3 3,4
2019 Amsterdam 154,3 5,7
2020 1e kwartaal Amsterdam 158,5 4,6
2020 2e kwartaal Amsterdam 162,4 5,3
2020 3e kwartaal Amsterdam 163,7 5,5
2020 4e kwartaal Amsterdam 161,8 3,5
2020 Amsterdam 161,6 4,7
2021 1e kwartaal Amsterdam 168,1 6,0
2021 2e kwartaal Amsterdam 174,5 7,5
1995 Rotterdam 39,3
2000 Rotterdam 70,9 17,3
2005 Rotterdam 98,7 4,1
2010 Rotterdam 105,8 -0,7
2015 Rotterdam 100,0 4,4
2019 1e kwartaal Rotterdam 147,7 12,1
2019 2e kwartaal Rotterdam 148,6 9,0
2019 3e kwartaal Rotterdam 150,9 5,6
2019 4e kwartaal Rotterdam 152,6 6,5
2019 Rotterdam 149,9 8,2
2020 1e kwartaal Rotterdam 157,1 6,4
2020 2e kwartaal Rotterdam 160,2 7,8
2020 3e kwartaal Rotterdam 164,5 9,0
2020 4e kwartaal Rotterdam 168,8 10,7
2020 Rotterdam 162,6 8,5
2021 1e kwartaal Rotterdam 172,1 9,5
2021 2e kwartaal Rotterdam 180,8 12,9
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per regio. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn direct definitief. De berekening van deze cijfers is gebaseerd op het aantal notaristransacties dat iedere maand door het Kadaster wordt vastgesteld. Een revisie van de cijfers vindt alleen bij uitzondering plaats, namelijk alleen indien er sprake is van een noemenswaardige fout buiten de gebruikelijke statistische marges. De aantallen verkochte bestaande koopwoningen kunnen op latere momenten nogmaals door het Kadaster berekend worden. Doorgaans zijn deze cijfers gelijk aan de publicatie op Statline, maar in enkele perioden verschillen ze van elkaar. Het Kadaster hanteert in deze gevallen meest actuele cijfers. Deze kunnen sinds de eerste publicatie gewijzigd zijn. Het CBS hanteert cijfers van de eerste publicatie conform bovenstaand revisiebeleid.

Wijzigingen per 22 juli 2021:
Cijfers over het 2e kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 22 dagen na verslagkwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex bestaande koopwoningen
Prijsindex verkoopprijzen
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.