Ruim een kwart miljoen werkende 65-plussers

© CBS / Nikki van Toorn
Er zijn steeds meer 65-plussers met betaald werk: in 2018 waren het er 255 duizend. Vooral de arbeidsparticipatie van 65-jarigen is flink toegenomen: ruim 1 op de 3. Dit blijkt uit cijfers uit de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het CBS.

In 2003 waren er 75 duizend werkende 65-plussers, en had 1 op de 10 mensen van 65 jaar betaald werk. De meeste werkende 65-plussers zijn jonger dan 70, maar in 2018 waren er ook 88 duizend 70-plussers aan het werk.

Werkende 65-plussers (x 1 000)
Jaar65 tot 70 jaar70 tot 75 jaar75 jaar of ouder
200347199
2004521912
2005552310
2006582512
2007712714
2008762513
2009923114
2010943313
2011963212
20121154115
20131253719
20141464022
20151334525
20161344524
20171455825
20181676424

Toename arbeidsparticipatie

De groei van het aantal werkende 65-plussers komt deels door vergrijzing van de bevolking. Het totaal aantal 65-plussers nam sinds 2003 met bijna de helft toe, van 2,1 miljoen naar 3,2 miljoen. Dit weegt echter minder zwaar mee dan de toegenomen arbeidsparticipatie van 65-plussers. Hun arbeidsdeelname is in dezelfde periode namelijk meer dan verdubbeld. De participatie van 65-jarigen is het meest gestegen: in 2018 had ruim 1 op de 3 betaald werk, in 2003 was dat nog 1 op de 10. Vooral na 2015 nam de participatie van 65-jarigen toe. Dit heeft te maken met de AOW-leeftijd die stapsgewijs is verhoogd tot 66 jaar in 2018.

Nettoarbeidsparticipatie van 65-plussers (%)
Jaar65 jaar66 jaar67 jaar68 jaar69 jaar70 tot 75 jaar75 jaar of ouder
20039,87,07,66,55,23,31,1
200410,47,87,76,56,33,41,3
200510,67,67,97,96,44,01,1
200611,37,59,56,56,44,31,2
200713,511,79,69,35,74,71,4
200813,311,711,08,37,14,31,3
200916,613,112,111,36,85,21,4
201016,312,212,311,77,05,41,2
201115,311,312,610,37,15,01,1
201216,813,511,911,47,96,31,4
201316,915,312,511,17,95,61,7
201418,316,215,212,610,15,71,9
201518,715,012,29,410,16,32,1
201623,312,810,610,39,36,02,0
201728,013,612,89,88,47,02,0
201834,416,313,210,89,47,31,8

Steeds vaker een vaste baan

Werkende 65-plussers hebben in toenemende mate een vaste baan. In de periode 2003-2018 nam het percentage dat werkt als werknemer met een vaste arbeidsrelatie toe van 16 naar 30. Deze toename deed zich vooral na 2014 voor. Het percentage flexibele werknemers en ook het percentage zelfstandigen nam de laatste jaren juist af.

Onder 65- tot 70-jarigen zijn werknemers inmiddels in de meerderheid. De meeste 70-plussers met betaald werk zijn werkzaam als zelfstandige, in verreweg de meeste gevallen zonder personeel. Zij werken ook relatief vaak in een kleine deeltijdbaan. De werkende 65- tot 70-jarigen hebben veel vaker een grote deeltijdbaan of werken voltijd.

Soort arbeidsrelatie (%)
LeeftijdJaarWerknemer - vastWerknemer - flexibelZelfstandige
65 tot 70 jaar2014182953
2018391843
70 tot 75 jaar2014113555
2018123355
75 jaar of ouder2014122365
2018131869