Arbeidsdeelname; ouderen


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van ouderen in Nederland. De bevolking van 55 jaar of ouder (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Arbeidsdeelname; ouderen

Geslacht Leeftijd Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2003 1.213
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 75 jaar 2018 1.867
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2003 888
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2018 1.296
Bron: CBS.
Verklaring van tekens