Arbeidsdeelname; ouderen, 2003-2022

Arbeidsdeelname; ouderen, 2003-2022

Geslacht Leeftijd Perioden Beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2003 47
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2004 52
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2005 55
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2006 58
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2007 71
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2008 76
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2009 92
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2010 94
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2011 96
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2012 115
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2013 125
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2014 146
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2015 133
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2016 134
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2017 145
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2018 167
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2019 190
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2020 199
Totaal mannen en vrouwen 65 tot 70 jaar 2021 213
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2003 19
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2004 19
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2005 23
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2006 25
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2007 27
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2008 25
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2009 31
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2010 33
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2011 32
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2012 41
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2013 37
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2014 40
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2015 45
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2016 45
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2017 58
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2018 64
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2019 73
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2020 71
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2021 71
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2003 9
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2004 12
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2005 10
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2006 12
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2007 14
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2008 13
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2009 14
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2010 13
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2011 12
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2012 15
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2013 19
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2014 22
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2015 25
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2016 24
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2017 25
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2018 24
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2019 30
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2020 30
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2021 36
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van ouderen in Nederland. De bevolking van 55 jaar of ouder (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; ouderen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Beroepsbevolking
Personen:
- die betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of
- die geen betaald werk hebben, recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.
Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.