Arbeidsdeelname; ouderen, 2003-2022

Arbeidsdeelname; ouderen, 2003-2022

Geslacht Leeftijd Perioden Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2003 9,8
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2004 10,4
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2005 10,6
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2006 11,3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2007 13,5
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2008 13,3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2009 16,6
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2010 16,3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2011 15,3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2012 16,8
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2013 16,9
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2014 18,3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2015 18,7
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2016 23,3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2017 28,0
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2018 34,4
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2019 38,0
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2020 40,6
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2021 42,0
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2003 7,0
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2004 7,8
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2005 7,6
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2006 7,5
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2007 11,7
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2008 11,7
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2009 13,1
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2010 12,2
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2011 11,3
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2012 13,5
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2013 15,3
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2014 16,2
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2015 15,0
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2016 12,8
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2017 13,6
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2018 16,3
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2019 20,9
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2020 21,2
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2021 22,3
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2003 7,6
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2004 7,7
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2005 7,9
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2006 9,5
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2007 9,6
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2008 11,0
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2009 12,1
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2010 12,3
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2011 12,6
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2012 11,9
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2013 12,5
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2014 15,2
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2015 12,2
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2016 10,6
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2017 12,8
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2018 13,2
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2019 13,9
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2020 14,6
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2021 13,6
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2003 6,5
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2004 6,5
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2005 7,9
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2006 6,5
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2007 9,3
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2008 8,3
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2009 11,3
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2010 11,7
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2011 10,3
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2012 11,4
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2013 11,1
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2014 12,6
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2015 9,4
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2016 10,3
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2017 9,8
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2018 10,8
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2019 13,2
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2020 13,1
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2021 16,2
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2003 5,2
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2004 6,3
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2005 6,4
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2006 6,4
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2007 5,7
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2008 7,1
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2009 6,8
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2010 7,0
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2011 7,1
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2012 7,9
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2013 7,9
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2014 10,1
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2015 10,1
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2016 9,3
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2017 8,4
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2018 9,4
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2019 9,4
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2020 9,7
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2021 10,5
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2003 3,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2004 3,4
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2005 4,0
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2006 4,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2007 4,7
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2008 4,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2009 5,2
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2010 5,4
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2011 5,0
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2012 6,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2013 5,6
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2014 5,7
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2015 6,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2016 6,0
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2017 7,0
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2018 7,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2019 8,0
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2020 7,5
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2021 7,5
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2003 1,1
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2004 1,3
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2005 1,1
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2006 1,2
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2007 1,4
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2008 1,3
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2009 1,4
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2010 1,2
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2011 1,1
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2012 1,4
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2013 1,7
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2014 1,9
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2015 2,1
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2016 2,0
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2017 2,0
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2018 1,8
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2019 2,2
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2020 2,2
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2021 2,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van ouderen in Nederland. De bevolking van 55 jaar of ouder (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Vanwege wijzigingen in het onderzoeksdesign en de vragenlijst van de EBB is er in het eerste kwartaal van 2022 een revisie van de cijfers voor verslagjaar 2021 doorgevoerd.
De cijfers vanaf 2021 zijn niet zonder meer vergelijkbaar met de cijfers tot en met 2020.

Gegevens beschikbaar van 2003 tot en met 2022

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 17 augustus 2022:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door de tabel Arbeidsdeelname; ouderen. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Netto arbeidsparticipatie
Het aandeel van de werkzame beroepsbevolking in de bevolking (beroeps- en niet-beroepsbevolking).

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar.