Arbeidsdeelname; ouderen


Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname van ouderen in Nederland. De bevolking van 55 jaar of ouder (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht en leeftijd beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 15 mei 2020:
De kwartaalcijfers over het eerste kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 13 februari 2020:
De kwartaalcijfers over het vierde kwartaal en de jaarcijfers 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Arbeidsdeelname; ouderen

Geslacht Leeftijd Perioden Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2003 9,8
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2004 10,4
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2005 10,6
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2006 11,3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2007 13,5
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2008 13,3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2009 16,6
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2010 16,3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2011 15,3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2012 16,8
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2013 16,9
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2014 18,3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2015 18,7
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2016 23,3
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2017 28,0
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2018 34,4
Totaal mannen en vrouwen 65 jaar 2019 38,0
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2003 7,0
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2004 7,8
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2005 7,6
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2006 7,5
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2007 11,7
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2008 11,7
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2009 13,1
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2010 12,2
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2011 11,3
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2012 13,5
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2013 15,3
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2014 16,2
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2015 15,0
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2016 12,8
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2017 13,6
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2018 16,3
Totaal mannen en vrouwen 66 jaar 2019 20,9
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2003 7,6
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2004 7,7
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2005 7,9
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2006 9,5
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2007 9,6
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2008 11,0
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2009 12,1
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2010 12,3
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2011 12,6
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2012 11,9
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2013 12,5
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2014 15,2
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2015 12,2
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2016 10,6
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2017 12,8
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2018 13,2
Totaal mannen en vrouwen 67 jaar 2019 13,9
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2003 6,5
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2004 6,5
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2005 7,9
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2006 6,5
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2007 9,3
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2008 8,3
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2009 11,3
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2010 11,7
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2011 10,3
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2012 11,4
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2013 11,1
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2014 12,6
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2015 9,4
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2016 10,3
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2017 9,8
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2018 10,8
Totaal mannen en vrouwen 68 jaar 2019 13,2
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2003 5,2
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2004 6,3
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2005 6,4
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2006 6,4
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2007 5,7
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2008 7,1
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2009 6,8
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2010 7,0
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2011 7,1
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2012 7,9
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2013 7,9
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2014 10,1
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2015 10,1
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2016 9,3
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2017 8,4
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2018 9,4
Totaal mannen en vrouwen 69 jaar 2019 9,4
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2003 3,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2004 3,4
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2005 4,0
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2006 4,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2007 4,7
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2008 4,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2009 5,2
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2010 5,4
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2011 5,0
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2012 6,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2013 5,6
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2014 5,7
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2015 6,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2016 6,0
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2017 7,0
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2018 7,3
Totaal mannen en vrouwen 70 tot 75 jaar 2019 8,0
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2003 1,1
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2004 1,3
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2005 1,1
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2006 1,2
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2007 1,4
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2008 1,3
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2009 1,4
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2010 1,2
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2011 1,1
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2012 1,4
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2013 1,7
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2014 1,9
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2015 2,1
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2016 2,0
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2017 2,0
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2018 1,8
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder 2019 2,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens