Vier grootste zorgsectoren

De vier grootste zorgsectoren zijn vastgesteld op basis van de totale bedrijfsopbrengsten per zorgsector. Gerangschikt naar totale bedrijfsopbrengsten, met als eerste de grootste sector, zijn dit de ziekenhuizen, verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorginstellingen, gehandicaptenzorg en geestelijke gezondheidszorg met overnachting.