Personeelskosten

De personeelskosten worden bepaald als de som van de arbeidskosten (waaronder lonen en salarissen, pensioenlasten en sociale lasten) en de overige personeelskosten (kosten uitzendkrachten en overige inleen en niet eerder genoemde personeelskosten).