Resultaat voor belastingen

Het resultaat voor belastingen wordt bepaald als de som van het bedrijfsresultaat (bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten) en financieel resultaat (saldo van financiële baten en lasten) en tot en met verslagjaar 2015 het buitengewoon resultaat. Een instelling wordt verliesgevend genoemd als het resultaat voor belastingen negatief is.