Economisch beeld nagenoeg onveranderd

© Hollandse Hoogte
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in augustus ongeveer hetzelfde als in juli, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half augustus presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok) (afwijking van langetermijntrend (=0))
 cyclus
2011 J0,11
2011 F0,2
2011 M0,25
2011 A0,28
2011 M0,33
2011 J0,35
2011 J0,33
2011 A0,31
2011 S0,24
2011 O0,15
2011 N0,07
2011 D-0,01
2012 J-0,06
2012 F-0,11
2012 M-0,15
2012 A-0,18
2012 M-0,25
2012 J-0,31
2012 J-0,37
2012 A-0,47
2012 S-0,55
2012 O-0,62
2012 N-0,73
2012 D-0,82
2013 J-0,9
2013 F-1,02
2013 M-1,11
2013 A-1,17
2013 M-1,24
2013 J-1,27
2013 J-1,28
2013 A-1,27
2013 S-1,22
2013 O-1,15
2013 N-1,07
2013 D-1
2014 J-0,93
2014 F-0,87
2014 M-0,84
2014 A-0,83
2014 M-0,8
2014 J-0,78
2014 J-0,77
2014 A-0,74
2014 S-0,73
2014 O-0,71
2014 N-0,69
2014 D-0,66
2015 J-0,62
2015 F-0,57
2015 M-0,51
2015 A-0,45
2015 M-0,39
2015 J-0,34
2015 J-0,29
2015 A-0,25
2015 S-0,21
2015 O-0,2
2015 N-0,17
2015 D-0,15
2016 J-0,15
2016 F-0,12
2016 M-0,1
2016 A-0,08
2016 M-0,03
2016 J0
2016 J0,04
2016 A0,1
2016 S0,14
2016 O0,19
2016 N0,25
2016 D0,31
2017 J0,36
2017 F0,44
2017 M0,5
2017 A0,54
2017 M0,62
2017 J0,66
2017 J0,7
2017 A0,78
2017 S0,83
2017 O0,88
2017 N0,96
2017 D1
2018 J1,03
2018 F1,09
2018 M1,12
2018 A1,13
2018 M1,17
2018 J1,19
2018 J1,19
2018 A1,21

Stemming consumenten onveranderd positief, producenten minder positief

De stemming onder consumenten is in juli even positief als in mei en juni. Het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde. Het producentenvertrouwen nam in juli opnieuw af, maar blijft echter ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd) (gemiddelde van de deelvragen)
 ConsumentenvertrouwenProducentenvertrouwen
2011 J-42,5
2011 F01,5
2011 M15,7
2011 A-24,3
2011 M-42,7
2011 J-71,7
2011 J-8-2,2
2011 A-16-3,2
2011 S-27-0,5
2011 O-34-3,1
2011 N-35-4,8
2011 D-37-1,3
2012 J-37-1,8
2012 F-36-1,7
2012 M-36-2,8
2012 A-32-3,4
2012 M-34-4,9
2012 J-37-4,8
2012 J-33-5,4
2012 A-31-4,7
2012 S-28-6,6
2012 O-29-7,6
2012 N-33-6,8
2012 D-38-5,6
2013 J-37-5,6
2013 F-41-3,7
2013 M-41-5,1
2013 A-37-5,6
2013 M-32-4,1
2013 J-33-3,8
2013 J-35-3,1
2013 A-32-1,4
2013 S-31-2,4
2013 O-26-0,3
2013 N-16-0,3
2013 D-110,1
2014 J-60,7
2014 F-2-0,1
2014 M11,1
2014 A40,3
2014 M60,7
2014 J60,7
2014 J61,2
2014 A20
2014 S-2-0,2
2014 O12
2014 N-22,4
2014 D-43,4
2015 J-22,8
2015 F-12
2015 M71,4
2015 A103,3
2015 M114,1
2015 J144,6
2015 J133,7
2015 A133,5
2015 S113,8
2015 O122,4
2015 N144
2015 D133
2016 J113,2
2016 F73,1
2016 M23,9
2016 A64,7
2016 M74,4
2016 J115,4
2016 J95,1
2016 A91,2
2016 S123,4
2016 O174,3
2016 N213,4
2016 D214,7
2017 J216
2017 F227
2017 M247,8
2017 A268,3
2017 M236,1
2017 J237,2
2017 J256,6
2017 A265,4
2017 S238,5
2017 O248,2
2017 N239,1
2017 D258,9
2018 J2410,3
2018 F2310,9
2018 M249,5
2018 A258,2
2018 M239,8
2018 J237,7
2018 J236,3

Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien

De investeringen in vaste activa lagen in het tweede kwartaal van 2018 ruim 5 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, infrastructuur en machines zijn gegroeid. Daarnaast hebben bedrijven opnieuw meer geïnvesteerd in auto’s.

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het tweede kwartaal van 2018 met bijna 3 procent. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. De export van Nederlands product groeide een fractie harder dan de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten).

Consumenten hebben in het tweede kwartaal ruim 2 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2017. Ze besteedden over vrijwel de hele linie meer dan een jaar eerder. Vooral aan auto’s en elektrische apparaten gaven ze meer uit. Verder besteedden ze meer aan diensten, vooral aan horeca-, vervoer- en communicatiediensten. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Productie industrie ruim 3 procent hoger in juni

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,4 procent hoger dan in juni 2017. De stijging is iets groter dan in mei. Al bijna drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de elektrische-apparatenindustrie groeide in juni 2018 het sterkst.

Aantal faillissementen neemt iets toe

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is iets toegenomen. In juli 2018 zijn er 3 bedrijven meer failliet verklaard dan in juni. De meeste faillissementen in juli zijn uitgesproken in de handel.

Aantal banen blijft stijgen

In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal banen van werknemers en zelfstandigen met 52 duizend toegenomen. Dit is het zevende kwartaal op rij dat het aantal banen met meer dan 50 duizend toeneemt. Wel is de stijging nu wat minder groot dan in de voorgaande kwartalen. De afgelopen vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met 676 duizend (7 procent).

Werknemers en zelfstandigen werkten in het tweede kwartaal van 2018 in totaal 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,7 procent meer dan een kwartaal eerder.

In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal openstaande vacatures met 16 duizend toegenomen tot 251 duizend. Inmiddels groeit het aantal vacatures vijf jaar, waardoor het aantal openstaande vacatures nu hoger is dan de piek in het vierde kwartaal van 2007 (249 duizend). Medio 2013 werd nog de laagste stand bereikt met 91 duizend vacatures.

In het tweede kwartaal van 2018 waren er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 354 duizend personen zonder werk die recent naar werk hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit zijn de werklozen volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO). Hun aantal nam af met 14 duizend personen ten opzichte van een kwartaal eerder. Daarmee was 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid piekte in het eerste kwartaal van 2014 met 7,8 procent. Sindsdien is deze zeventien kwartalen op rij gedaald.

Doordat het aantal vacatures oploopt, terwijl het aantal mensen dat werkloos is verder daalt, neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe.

Bruto binnenlandse product, seizoengecorrigeerd (2010=100)
 index
2010 I99,2
2010 II99,6
2010 III100
2010 IV101,2
2011 I101,8
2011 II101,7
2011 III101,7
2011 IV101
2012 I100,9
2012 II100,9
2012 III100,5
2012 IV99,8
2013 I100,1
2013 II99,9
2013 III100,5
2013 IV101,1
2014 I101
2014 II101,6
2014 III101,9
2014 IV102,8
2015 I103,4
2015 II103,7
2015 III104,1
2015 IV104,2
2016 I105,2
2016 II105,4
2016 III106,4
2016 IV107,3
2017 I107,9
2017 II108,9
2017 III109,5
2017 IV110,5
2018 I111,2
2018 II111,9

Bbp groeit met 0,7 procent in tweede kwartaal 2018

Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2018 met 0,7 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is te danken aan de buitenlandse handel en de investeringen in vaste activa. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 was de omvang van het bbp 2,9 procent groter.

Vrijdag 21 september 2018 komt het CBS met de tweede berekening van het bbp en het aantal banen in het tweede kwartaal van 2018.

Relevante links