Economisch beeld nagenoeg onveranderd

© Hollandse Hoogte
Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van CBS is in augustus ongeveer hetzelfde als in juli, meldt het CBS. In de Conjunctuurklok van half augustus presteren alle indicatoren beter dan hun langjarige trend.

De Conjunctuurklok is een hulpmiddel voor het bepalen van de stand en het verloop van de Nederlandse conjunctuur. In de Conjunctuurklok komt vrijwel alle belangrijke economische informatie samen die het CBS tijdens de afgelopen maand c.q. het afgelopen kwartaal heeft gepubliceerd. Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok betreft een macro-economisch beeld en het gaat niet in gelijke mate op voor alle huishoudens, bedrijven of regio’s.

Conjunctuurklokindicator (ongewogen gemiddelde van de indicatoren in de Conjunctuurklok)
   cyclus (afwijking van langetermijntrend (=0))
2011J0,11
2011F0,2
2011M0,25
2011A0,28
2011M0,33
2011J0,35
2011J0,33
2011A0,31
2011S0,24
2011O0,15
2011N0,07
2011D-0,01
2012J-0,06
2012F-0,11
2012M-0,15
2012A-0,18
2012M-0,25
2012J-0,31
2012J-0,37
2012A-0,47
2012S-0,55
2012O-0,62
2012N-0,73
2012D-0,82
2013J-0,9
2013F-1,02
2013M-1,11
2013A-1,17
2013M-1,24
2013J-1,27
2013J-1,28
2013A-1,27
2013S-1,22
2013O-1,15
2013N-1,07
2013D-1
2014J-0,93
2014F-0,87
2014M-0,84
2014A-0,83
2014M-0,8
2014J-0,78
2014J-0,77
2014A-0,74
2014S-0,73
2014O-0,71
2014N-0,69
2014D-0,66
2015J-0,62
2015F-0,57
2015M-0,51
2015A-0,45
2015M-0,39
2015J-0,34
2015J-0,29
2015A-0,25
2015S-0,21
2015O-0,2
2015N-0,17
2015D-0,15
2016J-0,15
2016F-0,12
2016M-0,1
2016A-0,08
2016M-0,03
2016J0
2016J0,04
2016A0,1
2016S0,14
2016O0,19
2016N0,25
2016D0,31
2017J0,36
2017F0,44
2017M0,5
2017A0,54
2017M0,62
2017J0,66
2017J0,7
2017A0,78
2017S0,83
2017O0,88
2017N0,96
2017D1
2018J1,03
2018F1,09
2018M1,12
2018A1,13
2018M1,17
2018J1,19
2018J1,19
2018A1,21

Stemming consumenten onveranderd positief, producenten minder positief

De stemming onder consumenten is in juli even positief als in mei en juni. Het consumentenvertrouwen ligt ruim boven het langjarig gemiddelde. Het producentenvertrouwen nam in juli opnieuw af, maar blijft echter ruim boven het gemiddelde van de afgelopen twintig jaar.

Consumenten- en producentenvertrouwen (seizoengecorrigeerd)
jaarmaandConsumentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)Producentenvertrouwen (gemiddelde van de deelvragen)
2011J-42,5
2011F01,5
2011M15,7
2011A-24,3
2011M-42,7
2011J-71,7
2011J-8-2,2
2011A-16-3,2
2011S-27-0,5
2011O-34-3,1
2011N-35-4,8
2011D-37-1,3
2012J-37-1,8
2012F-36-1,7
2012M-36-2,8
2012A-32-3,4
2012M-34-4,9
2012J-37-4,8
2012J-33-5,4
2012A-31-4,7
2012S-28-6,6
2012O-29-7,6
2012N-33-6,8
2012D-38-5,6
2013J-37-5,6
2013F-41-3,7
2013M-41-5,1
2013A-37-5,6
2013M-32-4,1
2013J-33-3,8
2013J-35-3,1
2013A-32-1,4
2013S-31-2,4
2013O-26-0,3
2013N-16-0,3
2013D-110,1
2014J-60,7
2014F-2-0,1
2014M11,1
2014A40,3
2014M60,7
2014J60,7
2014J61,2
2014A20
2014S-2-0,2
2014O12
2014N-22,4
2014D-43,4
2015J-22,8
2015F-12
2015M71,4
2015A103,3
2015M114,1
2015J144,6
2015J133,7
2015A133,5
2015S113,8
2015O122,4
2015N144
2015D133
2016J113,2
2016F73,1
2016M23,9
2016A64,7
2016M74,4
2016J115,4
2016J95,1
2016A91,2
2016S123,4
2016O174,3
2016N213,4
2016D214,7
2017J216
2017F227
2017M247,8
2017A268,3
2017M236,1
2017J237,2
2017J256,6
2017A265,4
2017S238,5
2017O248,2
2017N239,1
2017D258,9
2018J2410,3
2018F2310,9
2018M249,5
2018A258,2
2018M239,8
2018J237,7
2018J236,3

Consumptie huishoudens, investeringen en export groeien

De investeringen in vaste activa lagen in het tweede kwartaal van 2018 ruim 5 procent hoger dan een jaar eerder. Vooral de investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen, infrastructuur en machines zijn gegroeid. Daarnaast hebben bedrijven opnieuw meer geïnvesteerd in auto’s.

De uitvoer van goederen en diensten groeide in het tweede kwartaal van 2018 met bijna 3 procent. Nederlandse bedrijven hebben vooral meer machines en transportmiddelen uitgevoerd. De export van Nederlands product groeide een fractie harder dan de wederuitvoer (de uitvoer van eerder ingevoerde producten).

Consumenten hebben in het tweede kwartaal ruim 2 procent meer besteed dan in het tweede kwartaal van 2017. Ze besteedden over vrijwel de hele linie meer dan een jaar eerder. Vooral aan auto’s en elektrische apparaten gaven ze meer uit. Verder besteedden ze meer aan diensten, vooral aan horeca-, vervoer- en communicatiediensten. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Productie industrie ruim 3 procent hoger in juni

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in juni 3,4 procent hoger dan in juni 2017. De stijging is iets groter dan in mei. Al bijna drie jaar produceert de industrie meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De productie van de elektrische-apparatenindustrie groeide in juni 2018 het sterkst.

Aantal faillissementen neemt iets toe

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is iets toegenomen. In juli 2018 zijn er 3 bedrijven meer failliet verklaard dan in juni. De meeste faillissementen in juli zijn uitgesproken in de handel.

Aantal banen blijft stijgen

In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal banen van werknemers en zelfstandigen met 52 duizend toegenomen. Dit is het zevende kwartaal op rij dat het aantal banen met meer dan 50 duizend toeneemt. Wel is de stijging nu wat minder groot dan in de voorgaande kwartalen. De afgelopen vier jaar is het aantal banen vrijwel onafgebroken toegenomen, in totaal met 676 duizend (7 procent).

Werknemers en zelfstandigen werkten in het tweede kwartaal van 2018 in totaal 3,4 miljard uur. Dat is, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 0,7 procent meer dan een kwartaal eerder.

In het tweede kwartaal van 2018 is het aantal openstaande vacatures met 16 duizend toegenomen tot 251 duizend. Inmiddels groeit het aantal vacatures vijf jaar, waardoor het aantal openstaande vacatures nu hoger is dan de piek in het vierde kwartaal van 2007 (249 duizend). Medio 2013 werd nog de laagste stand bereikt met 91 duizend vacatures.

In het tweede kwartaal van 2018 waren er, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, 354 duizend personen zonder werk die recent naar werk hebben gezocht en direct beschikbaar zijn. Dit zijn de werklozen volgens de definitie van de International Labour Organization (ILO). Hun aantal nam af met 14 duizend personen ten opzichte van een kwartaal eerder. Daarmee was 3,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. De werkloosheid piekte in het eerste kwartaal van 2014 met 7,8 procent. Sindsdien is deze zeventien kwartalen op rij gedaald.

Doordat het aantal vacatures oploopt, terwijl het aantal mensen dat werkloos is verder daalt, neemt de spanning op de arbeidsmarkt toe.

Bruto binnenlandse product, seizoengecorrigeerd
   index (2010=100)
2010I99,2
2010II99,6
2010III100
2010IV101,2
2011I101,8
2011II101,7
2011III101,7
2011IV101
2012I100,9
2012II100,9
2012III100,5
2012IV99,8
2013I100,1
2013II99,9
2013III100,5
2013IV101,1
2014I101
2014II101,6
2014III101,9
2014IV102,8
2015I103,4
2015II103,7
2015III104,1
2015IV104,2
2016I105,2
2016II105,4
2016III106,4
2016IV107,3
2017I107,9
2017II108,9
2017III109,5
2017IV110,5
2018I111,2
2018II111,9

Bbp groeit met 0,7 procent in tweede kwartaal 2018

Volgens de eerste berekening van het CBS is het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal van 2018 met 0,7 procent gegroeid ten opzichte van een kwartaal eerder. De groei is te danken aan de buitenlandse handel en de investeringen in vaste activa. Ten opzichte van het tweede kwartaal 2017 was de omvang van het bbp 2,9 procent groter.

Vrijdag 21 september 2018 komt het CBS met de tweede berekening van het bbp en het aantal banen in het tweede kwartaal van 2018.