Middelen

De methode die in het onderzoek over 2016 is gebruikt om de cijfers vast te stellen is verbeterd ten opzichte van het onderzoek over 2012. Om de cijfers tussen 2012 en 2016 vergelijkbaar te maken is deze nieuwe methode ook toegepast op de basisgegevens uit het onderzoek in 2012. De cijfers over 2012 zijn hierdoor aangepast. Hiermee is er een trendbreuk ontstaan met de gegevens van vóór 2012.
Het onderzoek is uitgevoerd bij de land- en tuinbouwbedrijven. Dit betekent dat niet is onderzocht hoe groot het gebruik is geweest van middelen voor zaadontsmetting in bijvoorbeeld suikerbieten, of na-oogstbehandelingen van producten die bij afnemers plaatsvinden.