Mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw 2012-2016

Mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw 2012-2016

Mechanische bestrijding Teeltsectoren en gewassen Perioden Oppervlakte met mechanische bestrijding Grootte oppervlakte (ha) Oppervlakte met mechanische bestrijding Percentage oppervlakte (%)
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal akkerbouw 2012 165.925 24,4
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal akkerbouw 2016 139.287 21,8
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal bloembollen en -knollen 2012 4.428 21,1
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal bloembollen en -knollen 2016 7.171 30,5
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Bloemkw. onder glas (totaal) 2012 2.750 81,0
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Bloemkw. onder glas (totaal) 2016 2.273 79,4
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal boomkwekerij en vaste planten 2012 12.625 76,5
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal boomkwekerij en vaste planten 2016 13.223 77,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal champignons 2012 51 77,1
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal champignons 2016 54 92,6
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Fruit open grond (totaal) 2012 5.268 32,7
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Fruit open grond (totaal) 2016 6.151 36,6
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal glasgroenten 2012 948 24,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal glasgroenten 2016 1.668 64,3
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal tuinbouwgroenten 2012 20.669 59,2
Totaal mechanisch–en overige bestrijding Totaal tuinbouwgroenten 2016 21.028 59,4
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat cijfers over de toepassing van mechanische en overige bestrijdingsmethoden in de landbouw. Dit zijn alle methoden waarbij geen chemische middelen of biologische bestrijders worden gebruikt.
Per gewas of teeltsector worden het aantal bedrijven met toepassing van verschillende mechanische en overige bestrijdingsmethoden en de bijbehorende oppervlakte weergegeven. Voor gegevens over het gebruik van chemische en biologische bestrijding, zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar van 2012 tot en met 2016.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 15 juni 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 31 januari 2020:
De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties (Teeltsectoren en gewassen) zijn aangepast.
Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 20 december 2018:
Cijfers over 2012 en 2016 zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juli 2018:
Geen, deze tabel is een opvolger van de stopgezette tabel Toepassing van mechanische bestrijdingsmethoden in de landbouw 1995-2012, zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Oppervlakte met mechanische bestrijding
De totale oppervlakte waarop mechanische en overige bestrijdingsmethoden worden toegepast per gewas of teeltsector.
Mechanische en overige bestrijdingsmethoden zijn alle methoden waarbij geen chemische middelen of biologische bestrijders worden gebruikt.
Grootte oppervlakte
Grootte van oppervlakte waarop mechanische en overige bestrijdingsmethoden worden toegepast.
Percentage oppervlakte
Het percentage van de totale oppervlakte per gewas of teeltsector waarop mechanische en overige bestrijdingsmethoden wordt toegepast.
De percentages per gewas of teeltsector voor de verschillende methoden kunnen bij elkaar geteld groter zijn dan 100%. Dit kan omdat er op een oppervlakte in hetzelfde jaar meerdere methoden kunnen worden toegepast.