Minder werklozen staken zoektocht naar werk

© Hollandse Hoogte
De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld duizend per maand afgenomen, het laagste driemaandsgemiddelde na april 2016. Het aantal werkenden is opnieuw toegenomen. Terwijl de stroom van werkloos naar werk vrij constant blijft, is de beweging de andere kant op, van mensen die werkloos zijn en de arbeidsmarkt verlaten, wel minder groot geworden. Er zijn dus minder werklozen die stoppen met zoeken. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In juni waren 354 duizend mensen werkloos. Het aantal werklozen is tussen maart en juni met gemiddeld duizend per maand afgenomen. Het aantal werkenden groeide in dezelfde periode gemiddeld met 17 duizend per maand.

Verandering werkzame en werkloze beroepsbevolking (seizoengecorrigeerd)
   Werkloze beroepsbevolking (x 1 000, gemiddelde maandmutatie over de drie voorafgaande maanden)Werkzame beroepsbevolking (x 1 000, gemiddelde maandmutatie over de drie voorafgaande maanden)
2017j-816
2017f-913
2017m-614
2017a-89
2017m-614
2017j-611
2017j-718
2017a-1020
2017s-821
2017o-1115
2017n-1015
2017d-99
2018j-815
2018f-1011
2018m-1320
2018a-815
2018m-520
2018j-117

Minder werklozen stoppen met zoeken

De werkloosheid groeit en krimpt door vier verschillende stromen. De eerste is die van mensen die hun baan verliezen en werkloos worden. Tussen maart en juni waren dat er 64 duizend. De tweede is de tegengestelde stroom van werklozen die een baan vinden (100 duizend). Hierdoor daalde de werkloosheid dus met 36 duizend.

Deze daling werd echter gedempt door de som van de andere stromen. Het gaat enerzijds om mensen die de arbeidsmarkt op komen en werkloos worden (+ 156 duizend) en anderzijds om werklozen die zich terugtrekken van de arbeidsmarkt (-123 duizend). Het resultaat van deze twee tegengestelde stromen is dus een stijging van 33 duizend.

Vooral het aantal werklozen dat stopt met zoeken en de arbeidsmarkt verlaat is gekrompen. Tussen december en maart waren dat er 141 duizend, tussen maart en juni 123 duizend. Het aantal personen dat eerder niet behoorde tot de beroepsbevolking en op zoek ging naar werk is in dezelfde periode echter vrijwel stabiel gebleven. Dit betekent dat de dalende werkloosheid wordt gedempt doordat meer werklozen op zoek blijven naar werk en minder dan voorheen de zoektocht staken.

Stromen tussen arbeidsposities (seizoengecorrigeerd)
   Van werkloze naar niet-beroepsbevolking (x 1 000, verandering t.o.v. drie maanden eerder)Van niet-beroepsbevolking naar werkloze beroepsbevolking (x 1 000, verandering t.o.v. drie maanden eerder)
2017j156170
2017f160172
2017m152171
2017a152171
2017m151174
2017j148167
2017j148164
2017a154163
2017s147159
2017o147156
2017n140152
2017d133150
2018j136151
2018f139154
2018m141154
2018a138157
2018m132156
2018j123156

Meer mensen aan het werk

Tussen maart en juni gingen 308 duizend mensen aan het werk. 100 duizend daarvan waren eerder werkloos, 208 duizend maakten daarvoor nog geen deel uit van de beroepsbevolking. Daartegenover stonden 258 duizend werkenden die hun baan verloren of de arbeidsmarkt verlieten. Hierdoor is het aantal mensen met werk in deze periode met 50 duizend toegenomen, gemiddeld bijna 17 duizend per maand.