Prijzen op recordhoogte, krapte op woningmarkt

© ANP
De prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland bereikten in het tweede kwartaal van 2018 het hoogste niveau ooit. Het aantal verkopen nam bijna overal af. Vooral in de vier grootste steden nam de krapte op de woningmarkt toe. Dit blijkt uit onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster.

De prijsindex bestaande koopwoningen was in het tweede kwartaal van 2018 voor het eerst hoger dan de piek van het derde kwartaal van 2008 en bereikte het hoogste niveau sinds het begin van de prijsindex in 1995. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal van dit jaar 8,8 procent duurder dan een jaar eerder. Opvallend was dat van alle provincies Flevoland de grootste prijsstijging had (11,6 procent). In voorgaande kwartalen was dat steeds Noord-Holland.

Alleen in de provincie Groningen meer verkopen

Het aantal verkochte woningen kwam in het tweede kwartaal uit op bijna 53 duizend woningen. Dat is een daling van 9,3 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2017. De provincie Groningen was in het tweede kwartaal van 2018 de enige provincie waar het aantal verkopen hoger was dan een jaar eerder. In alle andere provincies lag het aantal transacties lager dan in het tweede kwartaal van 2017. Het sterkst was de daling in de drie randstadprovincies en Friesland.

Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal verkopen naar provincie, 2018-II
 Prijsindex (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)Aantal verkopen (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
Flevoland11,6-6,6
Zuid-Holland10,7-13,2
Noord-Holland10,3-12
Utrecht8,9-9,2
Gelderland8,6-8,5
Groningen7,80,6
Overijssel7,5-8,4
Limburg7,2-8,3
Noord-Brabant7,2-6,3
Friesland7-11,5
Drenthe6,4-2,5
Zeeland4,4-4,8

Krapte in vier grote steden neemt toe

In het eerste kwartaal van 2018 kromp in alle vier de grote steden voor het eerst in bijna vijf jaar het aantal verkochte woningen op jaarbasis. Deze afname is in het tweede kwartaal van 2018 groter geworden. In de vier grootste steden lag het aantal verkopen 13 tot 16 procent lager dan in het tweede kwartaal van 2017. De prijsstijgingen blijven bovengemiddeld, variërend van bijna 12 procent in Utrecht tot ruim 14 procent in Rotterdam.

Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal verkopen naar vier grootste steden, 2018-II
 Prijsindex (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)Aantal verkopen (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
Rotterdam14,4-15,8
Amsterdam13,4-13,8
s-Gravenhage13-15,5
Utrecht11,9-13,6

Appartementen noteren grootste prijsstijging

Van alle woningtypen was de prijsstijging van appartementen het grootst. Dat is al zo vanaf het vierde kwartaal van 2014. De prijzen van appartementen lagen in het tweede kwartaal van 2018 ruim 13 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2017. De prijsstijging van vrijstaande huizen was met bijna 7 procent het kleinst. De daling van het aantal verkopen was ook het grootst bij de appartementen.

Bestaande koopwoningen: prijsindex en aantal verkopen naar woningtype, 2018-II
 Prijsindex (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)Aantal verkopen (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
Appartement13,2-12,8
Hoekwoning9,2-6,4
Tussenwoning8,9-6,9
Eengezinswoningen totaal8,1-7,4
2 onder 1 kap7,8-9,4
Vrijstaand6,8-7,9

Totale koopsom bestaande koopwoningen blijft gelijk

Door de afname van het aantal verkopen van bestaande koopwoningen in combinatie met de toename van de prijzen ligt de totale koopsom van de verkochte koopwoningen in Nederland al twee jaar rond de 15 miljard euro. Ter vergelijking, tijdens het dieptepunt van de woningmarkt in het tweede kwartaal van 2013 was de totale koopsom 4,5 miljard euro.

Totale koopsom verkochte woningen
   Koopsom verkochte woningen (miljard euro)
2016I10,1
2016II12,1
2016III15,2
2016IV15
2017I14,4
2017II15,2
2017III16,4
2017IV17,7
2018I14,5
2018II15,1

De NVM publiceerde vorige week ook over de woningmarkt. De cijfers van de NVM en het CBS/Kadaster kunnen verschillen. Dat komt doordat de cijfers van de NVM zijn gebaseerd op de voorlopige contracten van door NVM- makelaars verkochte woningen en het CBS en het Kadaster de prijsontwikkeling meten van alle bestaande koopwoningen in Nederland en gebruikmaken van de akten die bij het Kadaster worden geregistreerd.