Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype; prijsindex 2015=100

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen; woningtype; prijsindex 2015=100

Type woning Perioden Prijsindex bestaande koopwoningen Prijsindex verkoopprijzen (2015=100) Prijsindex bestaande koopwoningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%)
Totaal woningen 1995 42,5
Totaal woningen 2000 80,3 18,2
Totaal woningen 2005 106,6 3,9
Totaal woningen 2010 113,0 -2,2
Totaal woningen 2015 100,0 2,8
Totaal woningen 2019 1e kwartaal 128,9 7,9
Totaal woningen 2019 2e kwartaal 130,4 7,2
Totaal woningen 2019 3e kwartaal 132,7 6,3
Totaal woningen 2019 4e kwartaal 134,6 6,2
Totaal woningen 2019 131,7 6,9
Totaal woningen 2020 1e kwartaal 137,5 6,6
Totaal woningen 2020 2e kwartaal 140,2 7,5
Totaal woningen 2020 3e kwartaal 143,5 8,1
Totaal woningen 2020 4e kwartaal 146,4 8,8
Totaal woningen 2020 141,9 7,8
Totaal woningen 2021 1e kwartaal 151,7 10,3
Totaal woningen 2021 2e kwartaal 158,4 13,0
Eengezinswoningen 1995 42,7
Eengezinswoningen 2000 80,7 18,3
Eengezinswoningen 2005 107,2 4,1
Eengezinswoningen 2010 113,4 -2,4
Eengezinswoningen 2015 100,0 2,7
Eengezinswoningen 2019 1e kwartaal 127,0 7,5
Eengezinswoningen 2019 2e kwartaal 128,3 6,9
Eengezinswoningen 2019 3e kwartaal 130,6 6,1
Eengezinswoningen 2019 4e kwartaal 132,4 6,1
Eengezinswoningen 2019 129,6 6,6
Eengezinswoningen 2020 1e kwartaal 135,2 6,4
Eengezinswoningen 2020 2e kwartaal 137,7 7,3
Eengezinswoningen 2020 3e kwartaal 141,1 8,0
Eengezinswoningen 2020 4e kwartaal 144,2 8,9
Eengezinswoningen 2020 139,5 7,7
Eengezinswoningen 2021 1e kwartaal 149,5 10,7
Eengezinswoningen 2021 2e kwartaal 156,0 13,3
Tussenwoning 1995 43,7
Tussenwoning 2000 77,8 16,1
Tussenwoning 2005 102,6 3,7
Tussenwoning 2010 109,1 -1,7
Tussenwoning 2015 100,0 3,4
Tussenwoning 2019 1e kwartaal 129,6 7,9
Tussenwoning 2019 2e kwartaal 131,5 7,4
Tussenwoning 2019 3e kwartaal 133,5 6,3
Tussenwoning 2019 4e kwartaal 135,3 6,1
Tussenwoning 2019 132,5 6,9
Tussenwoning 2020 1e kwartaal 138,3 6,7
Tussenwoning 2020 2e kwartaal 141,7 7,8
Tussenwoning 2020 3e kwartaal 145,2 8,8
Tussenwoning 2020 4e kwartaal 148,1 9,5
Tussenwoning 2020 143,3 8,2
Tussenwoning 2021 1e kwartaal 153,4 10,9
Tussenwoning 2021 2e kwartaal 160,2 13,0
Hoekwoning 1995 43,6
Hoekwoning 2000 79,5 16,9
Hoekwoning 2005 104,7 3,7
Hoekwoning 2010 110,5 -1,9
Hoekwoning 2015 100,0 3,3
Hoekwoning 2019 1e kwartaal 129,3 8,1
Hoekwoning 2019 2e kwartaal 130,8 6,7
Hoekwoning 2019 3e kwartaal 133,5 6,5
Hoekwoning 2019 4e kwartaal 135,3 6,4
Hoekwoning 2019 132,2 6,9
Hoekwoning 2020 1e kwartaal 138,0 6,7
Hoekwoning 2020 2e kwartaal 141,1 7,9
Hoekwoning 2020 3e kwartaal 144,8 8,5
Hoekwoning 2020 4e kwartaal 147,8 9,3
Hoekwoning 2020 142,9 8,1
Hoekwoning 2021 1e kwartaal 153,0 10,9
Hoekwoning 2021 2e kwartaal 159,7 13,2
2-onder-1-kapwoning 1995 43,7
2-onder-1-kapwoning 2000 82,3 17,9
2-onder-1-kapwoning 2005 108,3 3,8
2-onder-1-kapwoning 2010 113,9 -2,6
2-onder-1-kapwoning 2015 100,0 2,7
2-onder-1-kapwoning 2019 1e kwartaal 125,7 6,7
2-onder-1-kapwoning 2019 2e kwartaal 126,8 6,3
2-onder-1-kapwoning 2019 3e kwartaal 129,2 5,6
2-onder-1-kapwoning 2019 4e kwartaal 130,7 5,5
2-onder-1-kapwoning 2019 128,1 6,0
2-onder-1-kapwoning 2020 1e kwartaal 133,2 6,0
2-onder-1-kapwoning 2020 2e kwartaal 136,0 7,3
2-onder-1-kapwoning 2020 3e kwartaal 139,3 7,8
2-onder-1-kapwoning 2020 4e kwartaal 142,2 8,8
2-onder-1-kapwoning 2020 137,7 7,5
2-onder-1-kapwoning 2021 1e kwartaal 148,4 11,4
2-onder-1-kapwoning 2021 2e kwartaal 154,4 13,5
Vrijstaande woning 1995 39,1
Vrijstaande woning 2000 83,4 22,7
Vrijstaande woning 2005 113,1 5,1
Vrijstaande woning 2010 119,5 -3,1
Vrijstaande woning 2015 100,0 1,6
Vrijstaande woning 2019 1e kwartaal 123,5 7,0
Vrijstaande woning 2019 2e kwartaal 124,1 6,8
Vrijstaande woning 2019 3e kwartaal 126,5 5,9
Vrijstaande woning 2019 4e kwartaal 128,5 6,3
Vrijstaande woning 2019 125,6 6,5
Vrijstaande woning 2020 1e kwartaal 131,1 6,2
Vrijstaande woning 2020 2e kwartaal 132,3 6,6
Vrijstaande woning 2020 3e kwartaal 135,5 7,1
Vrijstaande woning 2020 4e kwartaal 139,0 8,2
Vrijstaande woning 2020 134,5 7,0
Vrijstaande woning 2021 1e kwartaal 144,0 9,8
Vrijstaande woning 2021 2e kwartaal 150,1 13,5
Appartement 1995 40,8
Appartement 2000 77,3 18,2
Appartement 2005 102,3 3,0
Appartement 2010 110,2 -1,2
Appartement 2015 100,0 3,7
Appartement 2019 1e kwartaal 141,6 10,7
Appartement 2019 2e kwartaal 144,2 9,0
Appartement 2019 3e kwartaal 146,7 7,2
Appartement 2019 4e kwartaal 149,1 6,8
Appartement 2019 145,4 8,4
Appartement 2020 1e kwartaal 152,6 7,8
Appartement 2020 2e kwartaal 156,5 8,5
Appartement 2020 3e kwartaal 158,8 8,3
Appartement 2020 4e kwartaal 160,6 7,8
Appartement 2020 157,1 8,1
Appartement 2021 1e kwartaal 165,5 8,4
Appartement 2021 2e kwartaal 174,3 11,4
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen per woningtype. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken. De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1e kwartaal 1995

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn direct definitief. De berekening van deze cijfers is gebaseerd op het aantal notaristransacties dat iedere maand door het Kadaster wordt vastgesteld. Een revisie van de cijfers vindt alleen bij uitzondering plaats, namelijk alleen indien er sprake is van een noemenswaardige fout buiten de gebruikelijke statistische marges. De aantallen verkochte bestaande koopwoningen kunnen op latere momenten nogmaals door het Kadaster berekend worden. Doorgaans zijn deze cijfers gelijk aan de publicatie op Statline, maar in enkele perioden verschillen ze van elkaar. Het Kadaster hanteert in deze gevallen meest actuele cijfers. Deze kunnen sinds de eerste publicatie gewijzigd zijn. Het CBS hanteert cijfers van de eerste publicatie conform bovenstaand revisiebeleid.

Wijzigingen per 22 juli 2021:
Cijfers over het 2e kwartaal 2021 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers worden circa 22 dagen na verslagkwartaal gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex bestaande koopwoningen
Prijsindex verkoopprijzen
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.