Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100 1995-2023

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2015=100 1995-2023

Perioden Prijsindex verkoopprijzen Prijsindex bestaande koopwoningen (2015=100) Prijsindex verkoopprijzen Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Prijsindex verkoopprijzen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Aantal verkochte woningen Aantal verkochte woningen (aantal) Aantal verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode (%) Aantal verkochte woningen Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder (%) Gemiddelde verkoopprijs (euro) Totale waarde verkoopprijzen (mln euro)
1995 42,5 154.568 93.750 14.491
2000 80,3 18,2 18,2 189.358 -7,4 -7,4 172.050 32.579
2005 106,6 3,9 3,9 206.629 7,7 7,7 222.706 46.017
2010 113,0 -2,2 -2,2 126.127 -1,1 -1,1 239.530 30.211
2015 100,0 2,8 2,8 178.293 16,1 16,1 230.194 41.042
2016 105,0 5,0 5,0 214.793 20,5 20,5 243.837 52.374
2017 113,0 7,6 7,6 241.860 12,6 12,6 263.295 63.680
2018 123,2 9,0 9,0 218.491 -9,7 -9,7 287.267 62.765
2019 131,7 6,9 6,9 218.595 0,0 0,0 307.978 67.322
2020 141,9 7,8 7,8 235.511 7,7 7,7 334.488 78.776
2021 163,4 15,2 15,2 226.087 -4,0 -4,0 386.714 87.431
2022 januari 181,3 3,1 21,1 14.053 -31,6 -42,7 434.886 6.111
2022 februari 182,1 0,4 20,2 14.037 -0,1 -16,8 419.361 5.887
2022 maart 183,9 1,0 19,5 15.833 12,8 -37,3 426.183 6.748
2022 april 185,9 1,1 19,7 15.972 0,9 -15,7 429.020 6.852
2022 mei 188,2 1,2 18,8 15.749 -1,4 -2,3 429.077 6.758
2022 juni 188,3 0,1 16,6 15.661 -0,6 -11,6 428.932 6.718
2022 juli 189,2 0,5 14,5 16.417 4,8 -13,8 445.241 7.310
2022 augustus 189,0 -0,1 11,9 16.405 -0,1 -4,9 446.263 7.321
2022 september 187,6 -0,7 9,4 17.631 7,5 0,3 437.996 7.722
2022 oktober 186,7 -0,5 7,8 14.863 -15,7 -8,2 428.079 6.363
2022 november 184,9 -1,0 4,9 15.146 1,9 -5,6 423.124 6.409
2022 december 180,6 -2,3 2,7 21.336 40,9 3,8 401.436 8.565
2022 185,6 13,6 13,6 193.103 -14,6 -14,6 428.591 82.762
2023 januari 183,3 1,5 1,1 13.126 -38,5 -6,6 424.681 5.574
2023 februari 180,6 -1,5 -0,8 11.858 -9,7 -15,5 410.189 4.864
2023 maart 179,6 -0,5 -2,3 15.453 30,3 -2,4 415.141 6.415
2023 1e kwartaal 181,2 -1,6 -0,7 40.437 -21,2 -7,9 416.786 16.854
2023 april 177,7 -1,1 -4,4 12.816 -17,1 -19,8 401.374 5.144
2023 mei 177,6 -0,1 -5,6 15.099 17,8 -4,1 403.913 6.099
2023 juni 178,0 0,2 -5,5 16.585 9,8 5,9 412.943 6.849
2023 2e kwartaal 177,8 -1,9 -5,2 44.500 10,0 -6,1 406.547 18.091
2023 juli 178,9 0,5 -5,5 14.925 -10,0 -9,1 413.917 6.178
2023 augustus 180,0 0,6 -4,8 15.934 6,8 -2,9 416.595 6.638
2023 september 181,0 0,6 -3,5 16.089 1,0 -8,7 422.175 6.792
2023 3e kwartaal 180,0 1,2 -4,6 46.948 5,5 -6,9 417.656 19.608
2023 oktober 182,4 0,7 -2,3 15.705 -2,4 5,7 424.521 6.667
2023 november 183,2 0,5 -0,9 15.248 -2,9 0,7 421.284 6.424
2023 december 183,5 0,2 1,6 19.565 28,3 -8,3 422.372 8.264
2023 4e kwartaal 183,0 1,7 -0,6 50.518 7,6 -1,6 422.712 21.355
2023 180,5 -2,8 -2,8 182.403 -5,5 -5,5 416.153 75.908
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Kadaster
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft de prijsontwikkelingen weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. Ook worden het aantal transacties, de gemiddelde verkoopprijs en de totale waarde van de verkoopprijzen van de verkochte woningen gepubliceerd. De prijsindexcijfers over de bestaande koopwoningen zijn gebaseerd op een integrale registratie van verkooptransacties van woningen door het Kadaster en WOZ-waarden van alle woningen in Nederland. Indexreeksen kunnen fluctueren, bijvoorbeeld wanneer het aantal transacties in een regio beperkt is. Het verdient dan aanbeveling om de lange termijn ontwikkelingen van de prijsindexcijfers te gebruiken.
De gemiddelde verkoopprijs kan een andere ontwikkeling laten zien dan de prijsindex bestaande koopwoningen. De ontwikkeling van de gemiddelde verkoopprijs is namelijk geen indicator voor de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen.

Gegevens beschikbaar van: januari 1995 tot en met december 2023

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn direct definitief. De berekening van deze cijfers is gebaseerd op het aantal notaristransacties dat iedere maand door het Kadaster wordt vastgesteld. Een revisie van de cijfers vindt alleen bij uitzondering plaats, namelijk alleen indien er sprake is van een noemenswaardige fout buiten de gebruikelijke statistische marges. De aantallen verkochte bestaande koopwoningen kunnen op latere momenten nogmaals door het Kadaster berekend worden. Doorgaans zijn deze cijfers gelijk aan de publicatie op Statline, maar in enkele perioden verschillen ze van elkaar. Het Kadaster hanteert in deze gevallen meest actuele cijfers. Deze kunnen sinds de eerste publicatie gewijzigd zijn. Het CBS hanteert cijfers van de eerste publicatie conform bovenstaand revisiebeleid.

Vanaf verslagmaand januari 2024 wordt het basisjaar van de Prijsindex Bestaande Koopwoningen (PBK) aangepast van 2015 naar 2020. In februari 2024 verschijnen de eerste cijfers van deze nieuwe reeks. Deze cijfers komen in een nieuwe StatLine-tabel. De oude reeks (basisjaar =2015) blijft via StatLine te raadplegen, maar zal niet meer worden geactualiseerd.

Wijzigingen per 11 maart 2024:
Deze tabel is stopgezet. Deze tabel wordt opgevolgd door Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2020=100. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Prijsindex verkoopprijzen
Prijsindex bestaande koopwoningen
De Prijsindex Bestaande Koopwoningen geeft de prijsverandering weer van de voorraad van bestaande koopwoningen. De woning moet op Nederlandse grond staan en verkocht zijn aan een particulier.
Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Aantal verkochte woningen
Aantal verkochte woningen
Aantal verkochte woningen is het aantal geregistreerde transacties bij het Kadaster van een woning gekocht door een particulier gemeten aan het einde van verslagperiode.

Ontwikkeling t.o.v. voorgaande periode
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde voorafgaande periode. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Ontwikkeling t.o.v. een jaar eerder
De procentuele ontwikkeling van een bepaalde periode (maand, kwartaal, jaar) ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. Het CBS berekent de ontwikkeling aan de hand van niet-afgeronde indexcijfers.
Gemiddelde verkoopprijs
De gemiddelde verkoopprijs geeft de gemiddelde waarde weer die betaald is in een verslagperiode voor bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier. Deze cijfers tonen niet het verloop van de prijsontwikkeling van alle bestaande koopwoningen. Daarvoor dient u gebruik te maken van de prijsindexcijfers.

Totale waarde verkoopprijzen
De totale waarde van de verkoopprijzen heeft betrekking op bestaande woningen die zijn aangekocht door een particulier.