Zoekresultaten

11 resultaten voor keyword:melkvee
11 resultaten voor keyword:melkvee

Bedrijven met melkvee, -geiten en -schapen, 2000-2023

Aantal bedrijven en aantal melkkoeien, melkgeiten en melkschapen naar grootteklasse voor de periode 2000-2023

Cijfers

Dierlijke mest; productie en mineralenuitscheiding, diercategorie, regio

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.

Cijfers

Weidegang van melkvee; GVE-klasse, regio

weidegang van melkvee, naar GVE-klasse en regio weidegang, melkvee, vrouwelijk jongvee, melkveebedrijven, GVE-klasse

Cijfers

Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 474 miljoen kilogram in 2021, ruim 6 procent onder het stikstofplafond. De fosfaatuitscheiding bedroeg 149 miljoen kilogram in 2021, dat is 14...

Artikelen

Opnieuw meer melkkoeien in de wei

Voor het tweede jaar op rij is het percentage melkkoeien in de wei toegenomen. In 2018 kwam 71 procent van de melkkoeien in de wei, tegen 65 procent in 2016. Het percentage bedrijven dat kiest voor...

Artikelen

Kleine krimp rundveestapel

Nederland telde op 1 april 2019 bijna 3,8 miljoen runderen.

Artikelen

Lagere fosfaatproductie en stikstofuitscheiding in 2018

Lagere fosfaatproductie en stikstofuitscheiding in 2018, op basis van deze cijfers voldoet Nederland aan derogatievoorwaarden

Artikelen

Weer meer melkkoeien in de wei

Het aantal melkkoeien in de wei is in 2017 weer iets gestegen.

Artikelen

Dierlijke mest; prod. en mineralenuitscheiding; diercat., regio, 1990-2017

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.

Cijfers

Omzet melkveesector toegenomen

De omzet van de melkveesector is de afgelopen drie kwartalen gemiddeld met 30 procent gestegen

Artikelen

Trends in beweiden en opstallen van melkkoeien en het effect op emissies naar lucht

De afgelopen twintig jaar is er een duidelijke trend waarneembaar naar het vaker op stal houden van melkkoeien. Een aanzienlijk deel van de melkkoeien staat nu het hele jaar op stal en de dieren die...

Artikelen