Zoekresultaten

20 resultaten voor keyword:melkvee
20 resultaten voor keyword:melkvee

Weidegang melkkoeien per gemeente, 2018

Weidegang op de bedrijven met melkkoeien. Cijfers zijn inclusief bedrijven die een beperkt deel van het jaar de koeien naar buiten doen.

Cijfers

Kleine krimp rundveestapel

Nederland telde op 1 april 2019 bijna 3,8 miljoen runderen.

Artikelen

Monitor fosfaatreductiepakket

De voortgang van het maatregelpakket fosfaatreductie.

Cijfers

Veehouderijsectoren per provincie 2015, 2020

Gegevens van veehouderijsectoren per provincie, in 2015 en 2020

Cijfers

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden (alleen de graasdieren) per hectare cultuurgrond.

Cijfers

Cultuurgrond en melkkoeien op bedrijven met melkvee

Cultuurgrond en aantal melkkoeien op bedrijven met melkvee, 2011 tot 2021

Cijfers

Omzet melkveesector toegenomen

De omzet van de melkveesector is de afgelopen drie kwartalen gemiddeld met 30 procent gestegen

Artikelen

Opnieuw meer melkkoeien in de wei

Voor het tweede jaar op rij is het percentage melkkoeien in de wei toegenomen. In 2018 kwam 71 procent van de melkkoeien in de wei, tegen 65 procent in 2016. Het percentage bedrijven dat kiest voor...

Artikelen

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden (alleen de graasdieren) per hectare cultuurgrond.

Cijfers

Monitor fosfaatreductiepakket

Rapportage van het maatregelpakket tot en met december 2017

Cijfers

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden per hectare

Aantal melkveebedrijven naar grootvee-eenheden (alleen de melkveestapel) per hectare cultuurgrond.

Cijfers

Stallen op bedrijven met melkkoeien, 2015

Staltype, gemiddelde veebezetting en jaar van in gebruikname stal op bedrijven met melkkoeien.

Cijfers

Minder stikstof en fosfaat in dierlijke mest

De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 474 miljoen kilogram in 2021, ruim 6 procent onder het stikstofplafond. De fosfaatuitscheiding bedroeg 149 miljoen kilogram in 2021, dat is 14...

Artikelen

Lagere fosfaatproductie en stikstofuitscheiding in 2018

Lagere fosfaatproductie en stikstofuitscheiding in 2018, op basis van deze cijfers voldoet Nederland aan derogatievoorwaarden

Artikelen

Weer meer melkkoeien in de wei

Het aantal melkkoeien in de wei is in 2017 weer iets gestegen.

Artikelen

Veehouderijsectoren per provincie 2010- 2021

Gegevens van veehouderijsectoren per provincie, in 2010, 2015, 2020 en 2021

Cijfers

Weidegang melkkoeien per gemeente, 2021

Cijfers over de weidegang van melkkoeien per gemeente op basis van de landbouwtelling in 2022 waarin is gevraagd naar de weidegang in 2021.

Cijfers

Weidegang melkgevende koeien

Tabel met weidegang melkgevende koeien

Cijfers

Melkkoeien en melkgeiten per grootteklasse, 2000-2019

De tabel geeft een per grootteklasse aan hoeveel melkkoeien en melkgeiten er worden gehouden in de Nederlandse landbouw.

Cijfers

Trends in beweiden en opstallen van melkkoeien en het effect op emissies naar lucht

De afgelopen twintig jaar is er een duidelijke trend waarneembaar naar het vaker op stal houden van melkkoeien. Een aanzienlijk deel van de melkkoeien staat nu het hele jaar op stal en de dieren die...

Artikelen