Deelweidegang

Bij deelweidegang van melkkoeien kiezen bedrijven ervoor om een deel van de melkgevende koeien op stal te houden. Niet iedere melkveehouder kan of wil namelijk zijn gehele koppel weidegang bieden. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om hoogproductieve koeien waarbij weidegang ten koste zou gaan van de melkgift.