Baanduur

Het aantal jaren dat iemand bij dezelfde werkgever werkt.


De baanduur van de werknemersbanen in het verslagjaar t wordt berekend vanaf de aanvangsdatum van de baan (1 januari 2006, de startdatum van de Polisadministratie, of later wanneer de baan later is gestart) tot en met de (laatste) einddatum van de baan in verslagjaar t. Het gaat hier om de baanduur die op 31 december van verslagjaar t kan worden vastgesteld. Voor een deel van de banen gaat het om een onvoltooide baanduur. De baanduur is inclusief perioden waarin een onderbreking van de loonbetaling plaats vindt. De baanduur wordt ingedeeld naar de volgende baanduurklassen: 0 tot 1 jaar, 1 tot 2 jaar, 2 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, 10 jaar of langer. Als een werknemer tegelijkertijd twee of meer banen heeft bij dezelfde werkgever, is de baanduur per baan bepaald.