Maatwerk - Banen van werknemers naar baanduur

Deze tabel over baanduren van werknemersbanen is samengesteld in het kader van onderzoek op basis van gegevens over longitudinale banen.
De gegevens over baanduur zijn uitgesplitst naar bedrijfstak, soort baan en leeftijd.