Meer bedrijven met bedrijfsopleidingen

Post-its op een bord tijdens een brainstorm sessie.
© ANP
In 2015 bood 85 procent van de bedrijven cursussen of andere bedrijfsopleidingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent. De toename komt vooral voor rekening van kleine en middelgrote bedrijven. Bij dit midden- en kleinbedrijf gaan mannen meer op cursus dan vrouwen. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers uit het Onderzoek Bedrijfsopleidingen.

Met 82 procent bleef het aandeel kleine bedrijven dat in 2015 bedrijfsopleidingen aanbood - ondanks de toename - wel nog duidelijk achter bij dat van middelgrote en grote bedrijven (respectievelijk 95 en 98 procent).
Bij bedrijfsopleidingen gaat het in verreweg de meeste gevallen om cursussen. Andere vormen zijn bijvoorbeeld begeleide training op de werkplek of bezoek aan conferenties, workshops, lezingen en seminars.

Bedrijven met bedrijfsopleidingen
 Overige opleidingsvormenCursussen
Kleinbedrijf
201510,571,9
201010,365,4
Middenbedrijf
20155,989,1
20103,884,6
Grootbedrijf
20151,996,2
20102,395

Beduidend minder vrouwen op cursus in midden- en kleinbedrijf

In 2015 nam per bedrijf iets minder dan de helft (47 procent) van de werknemers deel aan een cursus. Daarbij nemen vrouwen minder vaak deel aan cursussen dan mannen: 39 tegenover 58 procent. Dit verschil is het grootst bij kleine bedrijven. Hier volgde 38 procent van de vrouwen een cursus, tegen 58 procent van de mannen. Met het toenemen van de bedrijfsomvang neemt dit verschil echter af. Terwijl het aandeel mannen nagenoeg gelijk blijft, stijgt het percentage vrouwen dat aan cursussen deelneemt naarmate het bedrijf meer werknemers telt. Binnen grote bedrijven - van 250 of meer medewerkers - gaan vrouwen evenveel op cursus als hun mannelijke collega’s (beide 56 procent).

Cursusdeelnemers naar geslacht, 2015
 MannenVrouwen
Kleinbedrijf 5838
Middenbedrijf5642
Grootbedrijf5656

Delfstoffenwinning koploper

In totaal bood 76 procent van alle bedrijven de medewerkers interne of externe cursussen aan. Bedrijven in de delfstoffenwinning deden dit met 95 procent het vaakst. Ook in de energie- en watersector gebeurde dit bij iets meer dan negen op de tien bedrijven. In de horeca ging personeel het minst vaak op cursus; bij 60 procent van de bedrijven.

Bedrijven die cursussen aanbieden, 2015
 2015
Totaal76
Delfstoffenwinning95
Energie & water91
Financiële
dienstverlening
81
Informatie
& communicatie
78
Industrie78
Handel77
Bouw75
Transport69
Horeca60
Overig78

Cursuskosten

Bedrijven gaven in 2015 gemiddeld per cursusdeelnemer 1,1 duizend euro uit. Bij bedrijven in de delfstoffenwinning waren de deelnamekosten per cursist veruit het hoogst, gemiddeld 2,4 duizend euro. Ook bedrijven in de financiële dienstverlening gaven per cursusdeelnemer bovengemiddeld veel uit (1,9 duizend euro). Dat is flink meer dan in de horeca, waar deze kosten gemiddeld 700 euro per deelnemer bedroegen. Twee andere sectoren waar bedrijven hier minder dan gemiddeld aan spendeerden, zijn de transport- en de bouwsector.

cursuskosten per sector, 2015

Beroepsspecifieke vaardigheden

Bij 62 procent van de bedrijven zijn cursussen gericht op beroepsgerelateerde vaardigheden. Deze cursussen worden het vaakst gegeven in de delfstoffenwinning; 84 procent. Bij bedrijven in de horeca zijn cursussen veel minder beroepsgericht dan in de andere sectoren en ligt dit aandeel op 30 procent. De horeca besteedt meer aandacht aan cursussen die gericht zijn op klantgericht werken en werken in teamverband.