Werkgelegenheid in de milieusector toegenomen

© ANP
De werkgelegenheid in de milieusector nam tussen 2001 en 2015 met bijna 14 procent toe. Waar de totale werkgelegenheid na 2008 afnam, groeide die in de milieusector nog een aantal jaren stevig door. Ook de milieu-investeringen namen in deze periode toe, van 2,2 miljard euro in 2000 naar 4,9 miljard euro in 2015. Dit blijkt uit de nieuwe webpublicatie Groene groei, waarin de thema’s economische kansen en natuurlijke hulpbronnen gepubliceerd zijn.

[video: https://www.cbs.nlnl-nl/video/5bb0bed7f391410ab512729a42f6663b]

Onder de milieusector vallen bedrijven en instanties die goederen en diensten produceren op het gebied van milieubescherming en grondstofmanagement. De werkgelegenheid in energiebesparingsactiviteiten en hernieuwbare energieproductie nam fors toe. In 2015 waren er 140 duizend voltijdsbanen in de milieusector.

Werkgelegenheid
 werkgelegenheid milieusector (Index (2001=100))totale werkgelegenheid (Index (2001=100))
2001100100
2002102,1899,81
2003101,8598,65
200497,8497,97
200596,2498,24
2006101,51100,41
2007103,04103,21
2008104,74105,11
2009108,62103,91
2010109,99103,28
2011113,38103,91
2012109,83103,26
2013112,27102,05
2014111,66101,93
2015113,56103

Ook meer investeringen

Investeren in het milieu is een belangrijke impuls voor groene groei, economische groei waarbij de druk op het milieu en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen wordt geminimaliseerd. De milieu-investeringen als aandeel van de totale investeringen zijn gestegen van 2,1 procent in 2000 naar 3,7 procent in 2015. Na 2008 namen de milieu-investeringen wel af, om vanaf 2014 weer te stijgen.

De meeste milieu-investeringen in 2015 waren gerelateerd aan afvalwaterzuivering en riolering (34 procent). Een kwart van de milieu-investeringen was in natuur- en landschapsbeheer. Ook in afvalbeheer (19 procent) en het verbeteren van luchtkwaliteit (15 procent) werd relatief veel geïnvesteerd. De investeringen in hernieuwbare energie, zoals windmolens en zonnepanelen, en energiebesparing zijn tussen 2008 en 2015 sterk gestegen, met respectievelijk 30 procent en 87 procent. Ook in vergelijking met andere OESO-landen scoort Nederland relatief hoog wat betreft het aandeel milieu-investeringen.

Milieu-investeringen
 verbeteren van luchtkwaliteit (mln euro)afvalwaterzuivering en riolering (mln euro)afvalbeheer (mln euro)natuur- en landschapsbeheer (mln euro)overig (mln euro)
2000245,681090,52603,36106155,18
2001208,611060,82614,59126198,72
2002254,781137,85701,85101293,77
2003211,41233,45617,56116316,34
2004222,411383,19674,61115262,3
2005207,351623,34587,73125215,84
2006396,041658,83683,94161220,4
2007280,681832,47741,16161253,16
2008640,72005,461131,59191288,26
2009418,982082,14973,14225345,03
2010427,511825,16912,01206232,01
2011390,891557,961433,38212338,78
2012141,061469,531106,56215322,86
2013130,261451,31008,61289,16261,71
2014543,211608,531007,9579,47272,98
2015773,81685,22940,481234,41290,46

Nederlandse milieusector internationale middenmoter

Naast de werkgelegenheid nam ook de toegevoegde waarde van de milieusector toe. Het aandeel ervan steeg van 1,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in 2001 naar 2,5 procent in 2015. Internationaal gezien scoort Nederland in de middenmoot met de bijdrage van de milieusector aan het bbp.