Milieu-investeringen

Investeringen in materiële vaste activa die gedaan worden met het doel om bescherming, herstel of verbetering van het milieu te bewerkstelligen. Voorwaarde is dat deze investeringen zich niet binnen drie jaar terugverdienen. Investeringen ten behoeve van management van natuurlijke hulpbronnen worden niet tot de milieu-investeringen gerekend.