Meer zzp’ers positief over financiële situatie

© Hollandse Hoogte
Zelfstandig ondernemers zonder personeel zijn vaker positief over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Daarnaast is het merendeel van hen niet erg afhankelijk van hun grootste klant. Acht procent geeft aan vrijwel volledig afhankelijk te zijn van één opdrachtgever. Dit blijkt uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA) van TNO en het CBS, waaraan meer dan 6 duizend zelfstandig ondernemers deelnamen.

Begin 2015 gaf 43 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel aan dat de financiële situatie van de onderneming goed tot zeer goed was. Begin 2017 was dit 47 procent. Ook zijn ze in 2017 iets vaker tevreden met hun inkomen en werkzekerheid (het kunnen vertrouwen op voldoende opdrachten).

Vooral in de bouw zijn ondernemers zonder personeel vaker positief over de financiële situatie van hun onderneming, hun inkomen en hun werkzekerheid. Het percentage zelfstandig ondernemers zonder personeel dat de financiële situatie van hun onderneming als matig tot slecht beschouwt, is licht gedaald van 27 tot 24.

Hoewel de financiële situatie naar eigen zeggen is verbeterd, geven veel ondervraagden aan dat sparen voor het pensioen en het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kostbaar is.

Zelfstandig ondernemers zonder personeel die financiële situatie als (zeer) goed beoordelen
 Percentage
201542,6
201747,1

8 procent vrijwel volledig afhankelijk van grootste klant

Bijna twee derde van de zelfstandig ondernemers zonder personeel is in beperkte mate (tot 40 procent van de omzet) financieel afhankelijk van één klant. Bij ongeveer één op de vijf is dat in grotere mate het geval: 12 procent is namelijk in belangrijke mate (60 tot 90 procent) afhankelijk van één klant en ruim 8 procent (bijna) volledig (90 tot 100 procent). Dit laatste speelt met name in de landbouw, waar het voor bijna 30 procent van de ondernemers zonder personeel geldt.

Daarentegen verkeert in de bouw 3 procent in een dergelijke positie. Daarnaast had iets meer dan een vijfde van de zelfstandig ondernemers zonder personeel het afgelopen jaar drie klanten of minder.

Gebruik digitale platforms en sociale media beperkt

Ongeveer 5 procent van de zelfstandig ondernemers zonder personeel geeft aan via digitale platforms (zoals werkspot of freelancer.nl) klanten te werven. Een kwart gebruikt ook social media zoals Facebook en LinkedIn. Dat zijn vooral degenen die jonger zijn dan 45 jaar, vrouwen en degenen die in de recreatie werkzaam zijn.

Nieuwe klanten werven via het directe netwerk komt nog altijd het vaakst voor (meer dan 70 procent). Binnen het directe netwerk zijn zowel eerdere klanten als andere zelfstandigen van belang. Vooral in de bouw en zakelijke dienstverlening helpen zelfstandigen elkaar vaak aan werk. De eigen website is ook een belangrijk middel om klanten te werven.

Manier van klantenwerving, 2017
 Percentage
Direct netwerk72,8
Via eerdere of huidige klanten69,4
Via eigen website39,2
Via andere zelfstandigen37,7
Via social media24,6
Via advertenties 13,1
Via netwerkbijeenkomsten8,9
Via intermediairs5,9
Via digitale platforms5,2
Anders8,2


CBS en TNO publiceren vandaag de resultaten van de Zelfstandigen Enquête Arbeid 2017 (ZEA). Cijfers over de zelfstandig ondernemers in 2017 vindt u in de factsheet. De factsheet en een rapport met de resultaten op hoofdlijnen, vindt u hieronder.

De ZEA is een onderzoek naar de werksituatie van zelfstandig ondernemers in Nederland. TNO en CBS voeren de ZEA gezamenlijk uit, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor meer informatie.