20 procent zzp’ers verzekerd voor arbeidsongeschiktheid

© Hollandse Hoogte
Van de 873 duizend zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een hoofdinkomen uit ondernemerschap betaalde in 2015 bijna 20 procent premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) en ruim 10 procent premie voor een lijfrente. Dit is weliswaar lager dan in 2014, maar de afname van beide inkomensverzekeringen is kleiner dan in eerdere jaren. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Ook bij zelfstandigen met personeel (zmp’ers) daalde het aandeel met een private inkomensverzekering tijdens de crisisjaren. Het aandeel zmp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering stabiliseerde in 2015 en bij de private pensioenverzekering is net als bij zzp’ers de daling afgevlakt. Anders dan werknemers zijn zelfstandigen niet verplicht inkomensverzekeringen af te sluiten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor hun pensioenopbouw en verzekering tegen arbeidsongeschiktheid.

Zelfstandigen met premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) en lijfrente
 Zmp"ers met aovZzp"ers met aovZmp"ers met lijfrenteZzp"ers met lijfrente
201135,523,220,613,3
201235,322,719,612,5
201334,621,618,511,6
201433,420,217,510,7
2015*33,519,717,210,4

Zelfstandigen met personeel vaker verzekerd dan zzp’ers

Zelfstandigen met personeel verzekeren zich vaker tegen arbeidsongeschiktheid dan zzp’ers (33,5 tegen 19,7 procent). Ook hebben meer zmp’ers een private pensioenverzekering of lijfrente dan zzp’ers (17,2 procent tegen 10,4 procent).Verzekerde zzp’ers droegen in doorsnee 7,0 procent van hun bruto-ondernemersinkomen af aan aov-premie en zmp’ers 7,3 procent. Bij de premies lijfrente gaat het om respectievelijk 4,1 en 3,6 procent. Het doorsnee-inkomen van zmp’ers is met 42,8 duizend euro bijna twee keer zo groot als dat van zzp’ers (23,1 duizend euro).

Jongere en oudere zzp’ers minst vaak verzekerd

Jongere en oudere zzp’ers zijn het minst vaak verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Wel gaat het om kleine groepen: in 2015 was 3 procent van de zzp’ers jonger dan 25 jaar en 4 procent 65 jaar of ouder. Ruim de helft van de zzp’ers was 45 tot 65 jaar (52 procent) en 41 procent was tussen de 25 en 45 jaar. Van deze leeftijdsgroepen had iets meer dan een vijfde een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Zzp’ers met premie arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente, 2015*
 ArbeidsongeschiktheidsverzekeringLijfrente
Leeftijd
tot 25 jaar7,90,4
25 tot 45 jaar21,98
45 tot 65 jaar20,413,6
65 jaar of ouder0,82,7

Oudere zzp’ers investeren weer meer in eigen sociale zekerheid

De groep zzp’ers van 25 tot 45 jaar had vanaf 2011 steeds minder vaak een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid of een lijfrente. Ook in 2015 daalde het aandeel met een arbeidsongeschiktheidsverzekering nog bij deze groep. Oudere zzp’ers van 45 tot 65 jaar hadden in 2015 voor het eerst in jaren weer vaker een arbeidsongeschiktheidsverzekering, terwijl het aandeel met een lijfrenteverzekering stabiliseerde.

Zzp’ers met premie arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) en lijfrente
 Aov: 25 tot 45 jaarAov: 45 tot 65 jaarLijfrente: 45 tot 65 jaarLijfrente: 25 tot 45 jaar
201127,820,915,512,5
201226,921,11511,4
201325,320,614,310,2
201423,219,913,68,9
2015*21,920,413,68

Een derde zzp’ers in de bouw heeft arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zzp’ers in de bouw hebben het vaakst een arbeidsongeschiktheidsverzekering (34 procent). In de landbouw, bosbouw en visserij en financiële dienstverlening had 30 procent van de zzp’ers een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid. In de sector cultuur, recreatie en overige diensten was het aandeel het kleinst, hier betaalde 8,2 procent van de zzp’ers premie voor zo’n verzekering.

Zzp’ers met premie arbeidsongeschiktheidsverzekering en lijfrente, 2015*
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering Lijfrente
Landbouw, bosbouw en visserij29,67,3
Nijverheid en energie24,412,3
Bouwnijverheid3414,7
Handel, vervoer en horeca12,97,6
Informatie en communicatie19,213,7
Financiële dienstverlening30,314,7
Verhuur en handel van onroerend goed15,89,5
Zakelijke dienstverlening22,314,2
Overheid en zorg17,910,2
Cultuur recreatie en overige diensten8,25,7

Het aandeel zzp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering steeg in 2015 voor het eerst sinds jaren weer iets in de sectoren overheid en zorg en financiële dienstverlening. In de sector overheid en zorg werken ruim 120 duizend zzp’ers en in de financiële dienstverlening krap 50 duizend. In de andere sectoren, waaronder de zakelijke dienstverlening met 180 duizend zzp’ers, en de bouw met ruim 110 duizend zzp’ers, vlakt de daling in het aandeel zzp’ers met een inkomensverzekering af.

Zzp’ers met premie arbeidsongeschiktheidsverzekering
 BouwnijverheidZakelijke dienstverleningOverheid en zorgHandel, vervoer en horeca
201142,426,220,415,8
201240,725,620,115,3
201338,424,418,514,5
201435,222,817,513,4
2015*3422,317,912,9

Pensioenvoorziening deels in ondernemingsvermogen

Een belangrijk deel van de pensioenvoorziening van zelfstandigen zit in het ondernemingsvermogen. Als de eigen onderneming wordt verkocht, kan via een lijfrente eenmalig een groot bedrag worden ingelegd voor het pensioen. Zmp’ers hebben met een doorsnee-ondernemingsvermogen van ruim 68 duizend euro in dit opzicht aanmerkelijk meer spek op de ribben dan zzp’ers met een doorsnee-ondernemingsvermogen van 18 duizend euro.