Zelfstandig ondernemers zonder personeel

De resultaten in dit nieuwsbericht hebben betrekking op zelfstandig ondernemers zonder personeel. Dit zijn personen die voor eigen rekening of risico arbeid verrichten in een eigen bedrijf of praktijk en geen personeel in dienst hebben. Zelfstandig ondernemers zonder personeel maken het grootste deel uit van de zzp’ers. Verder worden ook directeuren-grootaandeelhouder en overige zelfstandigen zonder personeel (w.o. personen met resultaat uit overige werkzaamheden) tot de zzp’ers gerekend.