Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal


In deze tabel staan gegevens over de invoer, uitvoer en saldo van diensten door in Nederland gevestigde bedrijven en personen uitgesplitst naar diverse dienstensoorten en landen(groepen).
De dienstensoorten, die vanaf 2014 worden gehanteerd door alle EU landen, zijn gebaseerd op de 'Balance of Payments Manual 6' (BPM6).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2014

Status van de cijfers:
Met ingang van 2017 is het publicatie- en revisiebeleid van internationale handel in diensten herzien.
De cijfers over de Nederlandse internationale handel in diensten zijn op kwartaal- en jaarbasis beschikbaar. Voorlopige kwartaalcijfers zijn één kwartaal na afloop van de verslagperiode beschikbaar. Met de publicatie van een nieuw kwartaal worden tevens de cijfers van het voorgaande kwartaal en als van toepassing de overige voorgaande kwartalen van het betreffende jaar bijgesteld aan de hand van nieuw bronmateriaal (nader voorlopige cijfers). Op het moment dat er van een jaar vier kwartalen beschikbaar zijn, wordt er op basis van deze vier kwartaalcijfers een jaarberekening gemaakt. Deze jaarberekening komt in het najaar van het daaropvolgende jaar beschikbaar. De jaarberekening wordt vervolgens het jaar erop weer aangepast, ditmaal definitief. Ook dan worden de kwartaalcijfers van het betreffende jaar weer herzien.

Wijzigingen per 11 juni 2020:
De cijfers van het vierde kwartaal 2019 en het jaar 2019 zijn bijgesteld en zijn nu nader voorlopig.

Wijzigingen per 7 oktober 2019:
De cijfers over het eerste kwartaal 2017 bevatten een compilatiefout en zijn gecorrigeerd. Deze correctie heeft een klein effect op de imputaties in het 2e, 3e en 4e kwartaal van 2017, waardoor alle vier de kwartalen zijn aangepast.

Wijzigingen per 3 oktober 2018:
In het kader van het revisiebeleid van de Nationale Rekeningen en De Nederlandse Bank (DNB) zijn de jaarcijfers van 2014 en 2015 gereviseerd.

Wijzigingen per 14 december 2017:
Vanwege bijstellingen in het bronmateriaal en methodologische verbeteringen zijn de cijfers voor de jaren 2014-2017 gereviseerd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De cijfers zijn voor de eerste keer beschikbaar ongeveer 12 weken na afloop van de verslagperiode.

Internationale handel; invoer en uitvoer van diensten naar land, kwartaal

Diensten Landen Perioden Invoer van diensten (mln euro) Uitvoer van diensten (mln euro) Saldo diensten (mln euro)
S Totaal Diensten Totaal landen 2018 207.374 210.259 2.884
S Totaal Diensten Totaal landen 2019 1e kwartaal 48.678 53.076 4.398
S Totaal Diensten Totaal landen 2019 2e kwartaal 54.368 58.102 3.733
S Totaal Diensten Totaal landen 2019 3e kwartaal 59.164 60.510 1.347
S Totaal Diensten Totaal landen 2019 4e kwartaal 62.533 66.784 4.251
S Totaal Diensten Totaal landen 2019 224.743 238.472 13.729
SA Industriële diensten Totaal landen 2018 5.628 6.634 1.007
SA Industriële diensten Totaal landen 2019 1e kwartaal 1.369 1.769 400
SA Industriële diensten Totaal landen 2019 2e kwartaal 1.444 1.816 371
SA Industriële diensten Totaal landen 2019 3e kwartaal 1.408 1.802 394
SA Industriële diensten Totaal landen 2019 4e kwartaal 1.598 2.033 434
SA Industriële diensten Totaal landen 2019 5.819 7.420 1.600
SB Onderhoud en reparatie Totaal landen 2018 2.001 2.433 433
SB Onderhoud en reparatie Totaal landen 2019 1e kwartaal 498 594 96
SB Onderhoud en reparatie Totaal landen 2019 2e kwartaal 543 623 79
SB Onderhoud en reparatie Totaal landen 2019 3e kwartaal 492 631 139
SB Onderhoud en reparatie Totaal landen 2019 4e kwartaal 574 662 88
SB Onderhoud en reparatie Totaal landen 2019 2.107 2.510 403
SC Vervoersdiensten Totaal landen 2018 27.178 36.634 9.455
SC Vervoersdiensten Totaal landen 2019 1e kwartaal 6.699 8.819 2.120
SC Vervoersdiensten Totaal landen 2019 2e kwartaal 7.076 9.822 2.746
SC Vervoersdiensten Totaal landen 2019 3e kwartaal 7.373 9.752 2.379
SC Vervoersdiensten Totaal landen 2019 4e kwartaal 7.708 11.013 3.305
SC Vervoersdiensten Totaal landen 2019 28.856 39.407 10.550
SC1 Zeevaart Totaal landen 2018 4.764 10.140 5.376
SC1 Zeevaart Totaal landen 2019 1e kwartaal 1.227 2.548 1.321
SC1 Zeevaart Totaal landen 2019 2e kwartaal 1.259 2.616 1.357
SC1 Zeevaart Totaal landen 2019 3e kwartaal 1.192 2.631 1.440
SC1 Zeevaart Totaal landen 2019 4e kwartaal 1.224 2.646 1.422
SC1 Zeevaart Totaal landen 2019 4.903 10.441 5.539
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Totaal landen 2018 0 122 122
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Totaal landen 2019 1e kwartaal 0 20 20
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Totaal landen 2019 2e kwartaal 0 35 35
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Totaal landen 2019 3e kwartaal 0 48 48
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Totaal landen 2019 4e kwartaal 0 25 25
SC11 Zeevaart: passagiersvervoer Totaal landen 2019 0 127 127
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Totaal landen 2018 3.124 7.284 4.160
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Totaal landen 2019 1e kwartaal 799 1.811 1.012
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Totaal landen 2019 2e kwartaal 790 1.860 1.070
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Totaal landen 2019 3e kwartaal 756 1.879 1.123
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Totaal landen 2019 4e kwartaal 786 1.904 1.119
SC12 Zeevaart: vrachtvervoer Totaal landen 2019 3.131 7.454 4.323
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Totaal landen 2018 1.640 2.735 1.095
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 1e kwartaal 428 718 290
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 2e kwartaal 470 721 252
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 3e kwartaal 436 705 269
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 4e kwartaal 438 716 278
SC13 Zeevaart: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 1.772 2.860 1.088
SC2 Luchtvaart Totaal landen 2018 5.568 10.472 4.904
SC2 Luchtvaart Totaal landen 2019 1e kwartaal 1.208 2.255 1.047
SC2 Luchtvaart Totaal landen 2019 2e kwartaal 1.405 3.019 1.614
SC2 Luchtvaart Totaal landen 2019 3e kwartaal 1.746 2.994 1.248
SC2 Luchtvaart Totaal landen 2019 4e kwartaal 1.773 2.915 1.142
SC2 Luchtvaart Totaal landen 2019 6.131 11.182 5.051
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Totaal landen 2018 2.783 5.857 3.073
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Totaal landen 2019 1e kwartaal 630 1.234 604
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Totaal landen 2019 2e kwartaal 665 1.597 932
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Totaal landen 2019 3e kwartaal 1.023 1.705 682
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Totaal landen 2019 4e kwartaal 617 1.443 826
SC21 Luchtvaart: passagiersvervoer Totaal landen 2019 2.935 5.979 3.044
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Totaal landen 2018 987 2.187 1.200
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Totaal landen 2019 1e kwartaal 253 477 224
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Totaal landen 2019 2e kwartaal 289 535 246
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Totaal landen 2019 3e kwartaal 280 693 412
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Totaal landen 2019 4e kwartaal 301 797 496
SC22 Luchtvaart: vrachtvervoer Totaal landen 2019 1.124 2.502 1.379
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Totaal landen 2018 1.798 2.428 630
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 1e kwartaal 324 544 219
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 2e kwartaal 451 887 436
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 3e kwartaal 442 595 153
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 4e kwartaal 855 675 -180
SC23 Luchtvaart: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 2.072 2.701 629
SC3 Overig vervoer Totaal landen 2018 16.002 14.667 -1.335
SC3 Overig vervoer Totaal landen 2019 1e kwartaal 4.079 3.747 -331
SC3 Overig vervoer Totaal landen 2019 2e kwartaal 4.167 3.892 -276
SC3 Overig vervoer Totaal landen 2019 3e kwartaal 4.254 3.779 -475
SC3 Overig vervoer Totaal landen 2019 4e kwartaal 4.469 3.877 -592
SC3 Overig vervoer Totaal landen 2019 16.969 15.295 -1.674
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Totaal landen 2018 86 100 14
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Totaal landen 2019 1e kwartaal 23 20 -3
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Totaal landen 2019 2e kwartaal 24 25 1
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Totaal landen 2019 3e kwartaal 24 26 2
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Totaal landen 2019 4e kwartaal 22 21 -2
SC31 Overig vervoer: passagiersvervoer Totaal landen 2019 93 93 -1
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Totaal landen 2018 10.537 11.542 1.006
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Totaal landen 2019 1e kwartaal 2.747 2.928 182
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Totaal landen 2019 2e kwartaal 2.800 3.070 270
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Totaal landen 2019 3e kwartaal 2.867 3.021 154
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Totaal landen 2019 4e kwartaal 2.614 3.227 613
SC32 Overig vervoer: vrachtvervoer Totaal landen 2019 11.027 12.246 1.219
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Totaal landen 2018 5.380 3.024 -2.356
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 1e kwartaal 1.309 799 -510
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 2e kwartaal 1.343 797 -547
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 3e kwartaal 1.363 732 -632
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 4e kwartaal 1.833 629 -1.204
SC33 Ov. vervoer: vervoersondersteunend Totaal landen 2019 5.848 2.956 -2.892
SC4 Post- en koeriersdiensten Totaal landen 2018 843 1.355 511
SC4 Post- en koeriersdiensten Totaal landen 2019 1e kwartaal 186 269 84
SC4 Post- en koeriersdiensten Totaal landen 2019 2e kwartaal 244 295 51
SC4 Post- en koeriersdiensten Totaal landen 2019 3e kwartaal 181 348 167
SC4 Post- en koeriersdiensten Totaal landen 2019 4e kwartaal 243 1.576 1.333
SC4 Post- en koeriersdiensten Totaal landen 2019 853 2.488 1.635
SD Reisverkeer Totaal landen 2018 19.334 15.986 -3.349
SD Reisverkeer Totaal landen 2019 1e kwartaal 3.682 3.526 -156
SD Reisverkeer Totaal landen 2019 2e kwartaal 5.049 4.626 -423
SD Reisverkeer Totaal landen 2019 3e kwartaal 7.534 4.922 -2.612
SD Reisverkeer Totaal landen 2019 4e kwartaal 3.794 4.208 415
SD Reisverkeer Totaal landen 2019 20.059 17.283 -2.776
SDA Zakelijk reisverkeer Totaal landen 2018 2.620 5.300 2.680
SDA Zakelijk reisverkeer Totaal landen 2019 1e kwartaal 656 1.562 906
SDA Zakelijk reisverkeer Totaal landen 2019 2e kwartaal 669 1.345 677
SDA Zakelijk reisverkeer Totaal landen 2019 3e kwartaal 690 975 284
SDA Zakelijk reisverkeer Totaal landen 2019 4e kwartaal 605 1.948 1.342
SDA Zakelijk reisverkeer Totaal landen 2019 2.621 5.830 3.209
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen Totaal landen 2018 98 1.301 1.203
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen Totaal landen 2019 1e kwartaal 24 265 240
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen Totaal landen 2019 2e kwartaal 24 338 314
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen Totaal landen 2019 3e kwartaal 24 365 340
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen Totaal landen 2019 4e kwartaal 24 336 312
SDA1 Zakelijk reisverkeer: grens/seizoen Totaal landen 2019 98 1.304 1.206
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig Totaal landen 2018 2.522 3.999 1.477
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig Totaal landen 2019 1e kwartaal 632 1.297 665
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig Totaal landen 2019 2e kwartaal 644 1.007 363
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig Totaal landen 2019 3e kwartaal 666 610 -56
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig Totaal landen 2019 4e kwartaal 581 1.612 1.031
SDA2 Zakelijk reisverkeer: overig Totaal landen 2019 2.523 4.526 2.003
SDB Privé reisverkeer Totaal landen 2018 16.715 10.686 -6.029
SDB Privé reisverkeer Totaal landen 2019 1e kwartaal 3.026 1.965 -1.061
SDB Privé reisverkeer Totaal landen 2019 2e kwartaal 4.380 3.281 -1.099
SDB Privé reisverkeer Totaal landen 2019 3e kwartaal 6.844 3.948 -2.897
SDB Privé reisverkeer Totaal landen 2019 4e kwartaal 3.188 2.261 -928
SDB Privé reisverkeer Totaal landen 2019 17.438 11.453 -5.985
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. Totaal landen 2018 598 77 -521
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. Totaal landen 2019 1e kwartaal 150 19 -130
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. Totaal landen 2019 2e kwartaal 150 19 -130
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. Totaal landen 2019 3e kwartaal 150 19 -130
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. Totaal landen 2019 4e kwartaal 150 19 -130
SDB1 Privé reisverkeer: gezondh.gerel. Totaal landen 2019 598 77 -521
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. Totaal landen 2018 505 769 263
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. Totaal landen 2019 1e kwartaal 126 192 66
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. Totaal landen 2019 2e kwartaal 126 192 66
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. Totaal landen 2019 3e kwartaal 126 192 66
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. Totaal landen 2019 4e kwartaal 126 192 66
SDB2 Privé reisverkeer: onderwijsgerel. Totaal landen 2019 505 769 264
SDB3 Privé reisverkeer: overig Totaal landen 2018 15.611 9.840 -5.771
SDB3 Privé reisverkeer: overig Totaal landen 2019 1e kwartaal 2.750 1.753 -997
SDB3 Privé reisverkeer: overig Totaal landen 2019 2e kwartaal 4.104 3.069 -1.035
SDB3 Privé reisverkeer: overig Totaal landen 2019 3e kwartaal 6.568 3.736 -2.832
SDB3 Privé reisverkeer: overig Totaal landen 2019 4e kwartaal 2.912 2.049 -863
SDB3 Privé reisverkeer: overig Totaal landen 2019 16.335 10.607 -5.727
SE Bouwdiensten Totaal landen 2018 2.846 3.164 317
SE Bouwdiensten Totaal landen 2019 1e kwartaal 668 871 203
SE Bouwdiensten Totaal landen 2019 2e kwartaal 708 992 284
SE Bouwdiensten Totaal landen 2019 3e kwartaal 792 765 -27
SE Bouwdiensten Totaal landen 2019 4e kwartaal 704 932 228
SE Bouwdiensten Totaal landen 2019 2.872 3.560 688
SF Verzekeringsdiensten Totaal landen 2018 561 1.302 741
SF Verzekeringsdiensten Totaal landen 2019 1e kwartaal 116 302 186
SF Verzekeringsdiensten Totaal landen 2019 2e kwartaal 135 318 184
SF Verzekeringsdiensten Totaal landen 2019 3e kwartaal 167 328 161
SF Verzekeringsdiensten Totaal landen 2019 4e kwartaal 175 324 150
SF Verzekeringsdiensten Totaal landen 2019 592 1.273 680
SG Financiële diensten Totaal landen 2018 8.743 6.396 -2.347
SG Financiële diensten Totaal landen 2019 1e kwartaal 2.582 1.769 -813
SG Financiële diensten Totaal landen 2019 2e kwartaal 2.469 1.905 -565
SG Financiële diensten Totaal landen 2019 3e kwartaal 2.327 1.817 -510
SG Financiële diensten Totaal landen 2019 4e kwartaal 2.312 1.669 -643
SG Financiële diensten Totaal landen 2019 9.690 7.160 -2.530
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. Totaal landen 2018 54.830 48.425 -6.405
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. Totaal landen 2019 1e kwartaal 12.337 13.555 1.218
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. Totaal landen 2019 2e kwartaal 14.716 14.375 -341
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. Totaal landen 2019 3e kwartaal 16.027 15.215 -811
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. Totaal landen 2019 4e kwartaal 18.566 16.750 -1.816
SH Gebruik intellectueel eigendom n.e.g. Totaal landen 2019 61.646 59.896 -1.750
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. Totaal landen 2018 15.616 22.627 7.010
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. Totaal landen 2019 1e kwartaal 3.920 5.924 2.004
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. Totaal landen 2019 2e kwartaal 4.384 6.020 1.636
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. Totaal landen 2019 3e kwartaal 4.097 6.271 2.174
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. Totaal landen 2019 4e kwartaal 4.293 6.911 2.618
SI Telecommunicatie, computerdiensten.. Totaal landen 2019 16.694 25.126 8.432
SI1 Telecommunicatiediensten Totaal landen 2018 2.469 3.287 819
SI1 Telecommunicatiediensten Totaal landen 2019 1e kwartaal 562 776 214
SI1 Telecommunicatiediensten Totaal landen 2019 2e kwartaal 611 726 115
SI1 Telecommunicatiediensten Totaal landen 2019 3e kwartaal 627 788 161
SI1 Telecommunicatiediensten Totaal landen 2019 4e kwartaal 684 782 97
SI1 Telecommunicatiediensten Totaal landen 2019 2.484 3.071 587
SI2 Computerdiensten Totaal landen 2018 11.667 13.241 1.575
SI2 Computerdiensten Totaal landen 2019 1e kwartaal 2.978 3.543 565
SI2 Computerdiensten Totaal landen 2019 2e kwartaal 3.386 3.499 112
SI2 Computerdiensten Totaal landen 2019 3e kwartaal 3.094 3.684 591
SI2 Computerdiensten Totaal landen 2019 4e kwartaal 3.171 4.233 1.062
SI2 Computerdiensten Totaal landen 2019 12.629 14.959 2.330
SI3 Informatiediensten Totaal landen 2018 1.481 6.098 4.617
SI3 Informatiediensten Totaal landen 2019 1e kwartaal 380 1.605 1.225
SI3 Informatiediensten Totaal landen 2019 2e kwartaal 386 1.795 1.409
SI3 Informatiediensten Totaal landen 2019 3e kwartaal 377 1.799 1.422
SI3 Informatiediensten Totaal landen 2019 4e kwartaal 437 1.897 1.459
SI3 Informatiediensten Totaal landen 2019 1.581 7.096 5.515
SJ Andere zakelijke diensten Totaal landen 2018 67.535 63.176 -4.358
SJ Andere zakelijke diensten Totaal landen 2019 1e kwartaal 16.072 15.005 -1.067
SJ Andere zakelijke diensten Totaal landen 2019 2e kwartaal 17.154 16.629 -526
SJ Andere zakelijke diensten Totaal landen 2019 3e kwartaal 18.181 18.098 -83
SJ Andere zakelijke diensten Totaal landen 2019 4e kwartaal 21.878 21.203 -675
SJ Andere zakelijke diensten Totaal landen 2019 73.286 70.935 -2.351
SJ1 Research en development (R&D) Totaal landen 2018 6.581 6.867 286
SJ1 Research en development (R&D) Totaal landen 2019 1e kwartaal 1.414 1.380 -34
SJ1 Research en development (R&D) Totaal landen 2019 2e kwartaal 2.380 2.185 -195
SJ1 Research en development (R&D) Totaal landen 2019 3e kwartaal 2.356 2.221 -136
SJ1 Research en development (R&D) Totaal landen 2019 4e kwartaal 2.998 2.949 -49
SJ1 Research en development (R&D) Totaal landen 2019 9.149 8.734 -415
SJ2 Professionele en managementadviesd. Totaal landen 2018 34.174 21.059 -13.115
SJ2 Professionele en managementadviesd. Totaal landen 2019 1e kwartaal 8.621 5.734 -2.887
SJ2 Professionele en managementadviesd. Totaal landen 2019 2e kwartaal 8.005 5.993 -2.012
SJ2 Professionele en managementadviesd. Totaal landen 2019 3e kwartaal 9.192 5.870 -3.322
SJ2 Professionele en managementadviesd. Totaal landen 2019 4e kwartaal 11.321 8.834 -2.487
SJ2 Professionele en managementadviesd. Totaal landen 2019 37.138 26.431 -10.707
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. Totaal landen 2018 26.780 35.251 8.471
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. Totaal landen 2019 1e kwartaal 6.036 7.891 1.854
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. Totaal landen 2019 2e kwartaal 6.769 8.450 1.681
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. Totaal landen 2019 3e kwartaal 6.633 10.008 3.375
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. Totaal landen 2019 4e kwartaal 7.560 9.420 1.861
SJ3 Technische, ov. zakelijke diensten.. Totaal landen 2019 26.998 35.769 8.771
SK Pers., cult. en recreatieve diensten Totaal landen 2018 2.837 1.814 -1.023
SK Pers., cult. en recreatieve diensten Totaal landen 2019 1e kwartaal 684 499 -185
SK Pers., cult. en recreatieve diensten Totaal landen 2019 2e kwartaal 640 534 -106
SK Pers., cult. en recreatieve diensten Totaal landen 2019 3e kwartaal 706 466 -240
SK Pers., cult. en recreatieve diensten Totaal landen 2019 4e kwartaal 879 632 -247
SK Pers., cult. en recreatieve diensten Totaal landen 2019 2.909 2.131 -779
SK1 Audiovisuele en verwante diensten Totaal landen 2018 2.527 1.445 -1.082
SK1 Audiovisuele en verwante diensten Totaal landen 2019 1e kwartaal 612 377 -234
SK1 Audiovisuele en verwante diensten Totaal landen 2019 2e kwartaal 550 432 -118
SK1 Audiovisuele en verwante diensten Totaal landen 2019 3e kwartaal 617 362 -255
SK1 Audiovisuele en verwante diensten Totaal landen 2019 4e kwartaal 782 543 -239
SK1 Audiovisuele en verwante diensten Totaal landen 2019 2.560 1.714 -846
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten Totaal landen 2018 310 370 59
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten Totaal landen 2019 1e kwartaal 72 121 49
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten Totaal landen 2019 2e kwartaal 90 102 12
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten Totaal landen 2019 3e kwartaal 89 104 15
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten Totaal landen 2019 4e kwartaal 98 89 -9
SK2 Ov. culturele/recreatieve diensten Totaal landen 2019 349 416 67
SL Overheidsdiensten n.e.g Totaal landen 2018 265 1.668 1.403
SL Overheidsdiensten n.e.g Totaal landen 2019 1e kwartaal 50 442 392
SL Overheidsdiensten n.e.g Totaal landen 2019 2e kwartaal 50 442 392
SL Overheidsdiensten n.e.g Totaal landen 2019 3e kwartaal 61 443 382
SL Overheidsdiensten n.e.g Totaal landen 2019 4e kwartaal 52 446 395
SL Overheidsdiensten n.e.g Totaal landen 2019 212 1.773 1.561
Bron: CBS.
Verklaring van tekens