Toegevoegde waarde te danken aan export

De in dit artikel vermelde cijfers over de toegevoegde waarde van export gaan over de verdiensten die Nederland overhoudt aan exportomzet. Deze cijfers zijn berekend aan de hand van input- en outputtabellen en aanbod- en gebruiktabellen van Nationale Rekeningen (NR). Zie voor verdere details de maatwerktabel op het einde van het artikel.