Balassa-index

Een maat voor ‘ogenschijnlijke comparatieve voordelen’ van een land, hier ten aanzien van de export van diensten op dienstensoortniveau. De Balassa-index meet hier de exportspecialisatie door het aandeel van dienstensoorten in de Nederlandse dienstenexport te delen door het aandeel van deze diensten in de export van de andere 27 EU-landen.