Fosfaatproductie

Dit cijfer is de referentieraming van de fosfaatproductie op 1 januari 2017 en is het uitgangspunt geweest bij de opstelling van het fosfaatreductieplan.