Fosfaatplafond

Het fosfaatplafond is de maximale fosfaatproductie van de veestapel in Nederland. Het fosfaatplafond is gelijkgesteld aan de fosfaatproductie van de Nederlandse veestapel in 2002 en bedraagt 172,9 miljoen kg fosfaat. Nederland mag van de Europese Commissie meer dierlijke mest toepassen dan de norm van de Nitraatrichtlijn, mits het fosfaatplafond niet wordt overschreden. Bij overschrijding van het fosfaatplafond zou volgens de Europese Commissie, gezien de beschikbare plaatsingsruimte voor fosfaat in Nederland, de druk op de mestmarkt in Nederland onverantwoord groot worden.