Grootvee-eenheid (GVE)

Vrouwelijke jongvee van 0-1 jaar (kalveren): 0,23 GVE

Vrouwelijke jongvee van 1 jaar en ouder (pinken en vaarzen): 0,53 GVE

Vrouwelijke runderen tenminste éénmaal gekalfd (koeien): 1 GVE