De rol van gezondheid bij langer doorwerken

Paper cover groen
Vanwege de vergrijzing zal de Nederlandse bevolking langer moeten doorwerken. De arbeidsparticipatie van 55- tot 65-jarigen is echter nog steeds laag, in vergelijking met jongere leeftijdsgroepen.

Ook neemt de binding met de arbeidsmarkt boven de 55 jaar sterk af en stijgt het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Dit hangt onder meer samen met de gezondheid: naarmate men ouder wordt, neemt ook het risico op een slechtere gezondheid toe.

Werknemers van 45 tot 65 jaar die aangeven een minder dan goede gezondheid te hebben, voldoen minder vaak aan de fysieke en psychische eisen van hun werk en verwachten tot op een lagere leeftijd in staat te zijn door te werken dan werknemers die een goede gezondheid ervaren. Een kortere werkweek wordt door 45- tot 65-jarige werknemers het vaakst genoemd als een voorwaarde om langer te willen en te kunnen doorwerken. Daarnaast wordt ook fysiek en/of psychisch lichter werk als een belangrijke conditie hiervoor gezien.