Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken

Werkzame beroepsbevolking; thuiswerken

Geslacht Thuiswerker Positie werkkring Persoonskenmerken Perioden Werkzame beroepsbevolking (x 1 000)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal Totaal personen 2020 8.951
Totaal mannen en vrouwen Totaal Werknemer Totaal personen 2020 7.435
Totaal mannen en vrouwen Totaal Zelfstandige Totaal personen 2020 1.516
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker Totaal Totaal personen 2020 3.674
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker Werknemer Totaal personen 2020 2.731
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker Zelfstandige Totaal personen 2020 943
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker die gewoonlijk thuis werkt Totaal Totaal personen 2020 1.606
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker die gewoonlijk thuis werkt Werknemer Totaal personen 2020 952
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker die gewoonlijk thuis werkt Zelfstandige Totaal personen 2020 654
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker die incidenteel thuis werkt Totaal Totaal personen 2020 2.067
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker die incidenteel thuis werkt Werknemer Totaal personen 2020 1.779
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker die incidenteel thuis werkt Zelfstandige Totaal personen 2020 289
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker, incidenteel op vaste dagen Totaal Totaal personen 2020 657
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker, incidenteel op vaste dagen Werknemer Totaal personen 2020 593
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker, incidenteel op vaste dagen Zelfstandige Totaal personen 2020 64
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker, incidenteel geen vaste dag Totaal Totaal personen 2020 1.410
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker, incidenteel geen vaste dag Werknemer Totaal personen 2020 1.186
Totaal mannen en vrouwen Thuiswerker, incidenteel geen vaste dag Zelfstandige Totaal personen 2020 224
Totaal mannen en vrouwen Geen thuiswerker Totaal Totaal personen 2020 5.278
Totaal mannen en vrouwen Geen thuiswerker Werknemer Totaal personen 2020 4.704
Totaal mannen en vrouwen Geen thuiswerker Zelfstandige Totaal personen 2020 574
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaarcijfers over de mate van thuiswerken van de werkzame beroepsbevolking. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) met betaald werk wordt hiervoor ingedeeld in gewoonlijk, incidenteel of niet thuiswerken. Personen die incidenteel thuiswerken zijn nog verder onderverdeeld in degenen die dit op vaste dagen doen en degenen die hier geen vaste dag voor hebben. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, positie in de werkkring, leeftijd, onderwijsniveau, arbeidsduur en positie in het huishouden.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2013.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 16 februari 2021:
De jaarcijfers 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 – 2018 gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen elk jaar in februari.

Toelichting onderwerpen

Werkzame beroepsbevolking
Personen die betaald werk hebben.

Deze definitie heeft betrekking op personen die in Nederland wonen (exclusief de institutionele bevolking). De gegevens worden meestal gepresenteerd voor de bevolking van 15 tot 75 jaar. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.