2016: hoogste aantal nieuwbouwwoningen in vijf jaar

Bijna 54 duizend nieuwbouwwoningen zijn gereed gemeld in 2016. Dat is ruim 11 procent meer dan in 2015 en het hoogste aantal sinds 2012. In Zuid Holland werden de meeste woningen bijgebouwd. Dit meldt CBS op basis van nieuwe cijfers.

Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen blijft nog wel ver achter bij de periode vóór de crisis. Tussen 2000 en 2009 werden nog gemiddeld ruim 76 duizend nieuwbouwwoningen per jaar aan de voorraad toegevoegd. Sinds 2010 daalde dit aantal flink. Het dieptepunt lag in 2014, toen slechts 45 duizend nieuwbouwwoningen werden opgeleverd.

In Nederland stonden op 1 januari 2017 bijna 7,7 miljoen woningen. Behalve door nieuwbouw kan de woningvoorraad ook veranderen door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen, en verandering van gebruiksfunctie. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand omgebouwd wordt tot een appartementencomplex.

De cijfers over 2016 zijn voorlopig. In mei 2017 komen de definitieve cijfers beschikbaar. Het aantal nieuwbouwwoningen zal hierdoor bij de definitieve versie naar verwachting hoger uitkomen in verband met verwerking van nagekomen respons.

Aantal gereedgemelde nieuwbouwwoningen
 Nieuwbouwwoningen
200074,8
200177,2
200271,1
200364,1
200469,8
200571,5
200677,1
200785,2
200884,2
200987,8
201060,6
201162,2
201248,7
201349,3
201445,2
201548,4
201653,9

Sterkste groei nieuwbouw in provincie Utrecht

De groei van de woningvoorraad door nieuwbouw in 2016 bedroeg 0,7 procent. Van de provincies nam in Utrecht de woningvoorraad door nieuwbouw met 1 procent relatief het sterkste toe. Gelderland, Flevoland, Noord Holland en Overijssel lagen met hun nieuwbouwuitbreiding eveneens hoger dan het landelijk gemiddelde. Voornamelijk in Limburg werden relatief weinig nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

In de stad Utrecht en in Amsterdam steeg de woningvoorraad dankzij nieuwbouw relatief sterk.

Groei van de woningvoorraad door nieuwbouw in 2016
 Groei woningvoorraad door nieuwbouw
Nederland0,7
Utrecht1
Gelderland 0,9
Flevoland 0,8
Noord-Holland 0,8
Overijssel 0,7
Noord-Brabant 0,7
Zuid-Holland 0,7
Groningen 0,6
Zeeland 0,6
Drenthe 0,5
Friesland 0,5
Limburg 0,3
Utrecht (stad)1,3
Amsterdam1,2

Nieuwbouw per gemeente

In Amsterdam zijn 5 038 nieuwbouwwoningen opgeleverd, het hoogste aantal van alle gemeenten. In Amsterdam staan bijna 428 duizend woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad. In Nijmegen werden 1 209 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In Rozendaal, Bellingwedde en Harlingen zijn in 2016 geen nieuwe woningen aan de voorraad toegevoegd. Benieuwd naar het aantal nieuwbouwwoningen in uw eigen gemeente? Maak gebruik van deze interactieve kaart: