Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921


Deze tabel bevat cijfers over de veranderingen in de voorraad woningen in Nederland volgens de definities van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De BAG bevat basisgegevens over alle gebouwen en adressen per gemeente in Nederland. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de vulling van de BAG. Vanaf verslagjaar 2012 maakt CBS voor de statistiek ‘voorraad woningen en niet-woningen’ gebruik van de BAG als bron.
Daarvoor was de statistiek over de woningvoorraad gebaseerd op het Woningregister. Bij deze overgang naar een andere bron is een methodebreuk ontstaan. Omdat er behoefte is aan doorlopende lange tijdreeksen, is er onderzoek verricht naar de aard en omvang van de methodebreuk in de woningvoorraad 2011-2012 en is deze breuk gerepareerd. Uitgangspunt bij deze breukreparatie is dat de nieuwe definities volgens de BAG leidend zijn. Gegevens over de woningvoorraad voor 2012 sluiten in deze tabel aan bij de gegevens na 2012.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1921

Status van de cijfers:
De cijfers over de verslagperiode 1921 tot en met 2019 zijn definitief.

Wijziging per 2 juni 2020:
De cijfers van 2019 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De voorlopige jaarcijfers worden circa 2 maanden na de verslagperiode gepubliceerd.
De definitieve jaarcijfers worden circa 6 maanden na de verslagperiode gepubliceerd.

Voorraad woningen; standen en mutaties vanaf 1921

Perioden Beginstand voorraad (x 1 000) Nieuwbouw (aantal) Overige toevoeging (aantal) Sloop (aantal) Overige onttrekking (aantal) Correctie (aantal) Saldo voorraad (aantal) Eindstand Voorraad (x 1 000)
1921 1.442 . . 1.642 253 . 38.469 1.480
1925 1.607 . . 3.245 1.232 . 42.714 1.650
1930 1.821 51.501 2.240 5.976 3.234 . 44.531 1.865
1935 2.037 45.231 5.367 4.011 3.594 . 42.993 2.080
1940 2.199 17.661 3.436 . . . -13.061 2.186
1945 2.177 389 1.064 26.637 2.744 . -27.928 2.149
1950 2.178 47.300 8.103 2.157 997 -556 51.693 2.230
1955 2.460 60.819 1.102 8.224 1.377 50 52.370 2.512
1960 2.818 83.815 794 7.348 3.714 -20.265 53.282 2.872
1965 3.160 115.027 581 10.378 4.086 134 101.278 3.261
1970 3.687 117.284 751 11.573 6.971 -290 99.201 3.787
1975 4.318 123.005 1.166 8.720 6.218 -32.148 77.086 4.396
1980 4.763 116.493 2.675 7.618 7.745 1.264 105.069 4.868
1985 5.319 101.116 5.383 5.031 5.398 1.520 97.590 5.416
1990 5.847 100.888 4.159 8.831 3.133 29 93.113 5.940
1995 6.253 97.726 5.127 10.812 3.446 -945 87.649 6.341
2000 6.669 74.774 4.359 10.857 3.462 9 64.824 6.734
2005 6.956 71.541 7.851 14.846 5.498 -1.627 57.421 7.013
2010 7.290 60.556 6.493 12.568 3.772 -1.526 49.183 7.339
2011 7.339 62.199 8.231 11.232 4.362 -6.940 47.895 7.387
2012 7.387 48.668 42.193 13.653 26.278 11.604 62.534 7.449
2013 7.449 49.311 63.837 12.903 18.427 4.196 86.014 7.535
2014 7.535 45.170 34.242 10.989 16.151 371 52.643 7.588
2015 7.588 48.381 30.015 11.519 14.005 464 53.336 7.641
2016 7.641 54.849 30.819 10.138 31.169 490 44.851 7.686
2017 7.686 62.982 27.632 12.862 23.154 209 54.807 7.741
2018 7.741 66.585 26.976 8.759 11.267 386 73.921 7.815
2019 7.815 71.548 26.525 10.684 11.203 686 76.872 7.892
Bron: CBS.
Verklaring van tekens