Lopende transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Bewerk tabel

Deze tabel geeft een overzicht van de niet-financiële (lopende) transacties per periode van de institutionele sectoren van de Nederlandse economie weer. De transacties worden ingedeeld naar middelen en bestedingen. Daarnaast worden in deze tabel ook de saldi van de sectoren weergegeven.

Niet-financiële transacties worden geraamd voor de hoofdsectoren van de economie: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens, instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst. Sectoren worden zowel geconsolideerd als niet-geconsolideerd gepresenteerd.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995 tot en met 2017

Status van de cijfers:
De gegevens in de periode 1995-2014 zijn definitief. Gegevens van 2015, 2016 en 2017 hebben de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Lopende transacties; sectoren, nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Lopende transacties; sectoren, nr, 1995-2017

Institutionele sectoren Niet-geconsolideerd/geconsolideerd Perioden MiddelenTotaal (mln euro) MiddelenInvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) MiddelenOutputTotaal (mln euro) MiddelenBeloning van werknemersTotaal (mln euro) MiddelenBelastingen op productie en invoerTotaal (mln euro) MiddelenVerschil toegerekende en afgedragen btw (mln euro) MiddelenSubsidies (-)Totaal (mln euro) MiddelenInkomen uit vermogenTotaal (mln euro) MiddelenBelastingen op inkomen en vermogenTotaal (mln euro) MiddelenSociale premies en uitkeringenTotaal (mln euro) MiddelenOverige inkomensoverdrachtenTotaal (mln euro) MiddelenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) MiddelenKapitaaloverdrachtenTotaal (mln euro) BestedingenTotaal (mln euro) BestedingenUitvoer van goederen en dienstenTotaal (mln euro) BestedingenIntermediair verbruik (mln euro) BestedingenBeloning van werknemersTotaal (mln euro) BestedingenBelastingen op productie en invoerTotaal (mln euro) BestedingenSubsidies (-)Totaal (mln euro) BestedingenInkomen uit vermogenTotaal (mln euro) BestedingenBelastingen op inkomen en vermogenTotaal (mln euro) BestedingenSociale premies en uitkeringenTotaal (mln euro) BestedingenOverige inkomensoverdrachtenTotaal (mln euro) BestedingenCorrectie mutaties in pensioenrechten (mln euro) BestedingenConsumptieve bestedingenTotaal (mln euro) BestedingenKapitaaloverdrachtenTotaal (mln euro) BestedingenInvesteringenTotaal (mln euro) BestedingenSaldo aan- en verkopen van niet-geprod.. (mln euro) SaldiBbp/Bruto toegevoegde waarde (mln euro) SaldiNbp/Netto toegevoegde waarde (mln euro) SaldiBruto exploitatieoverschot (mln euro) SaldiNetto exploitatieoverschot (mln euro) SaldiSaldo primaire inkomens (bruto) (mln euro) SaldiSaldo primaire inkomens (netto) (mln euro) SaldiBruto beschikbaar inkomen (mln euro) SaldiNetto beschikbaar inkomen (mln euro) SaldiBruto besparingen (mln euro) SaldiNetto besparingen (mln euro) SaldiSaldo goederen- en dienstentransacties (mln euro) SaldiSaldo lopende transacties buitenland (mln euro) SaldiSaldo netto besp. en kapitaaloverdr. (mln euro) SaldiVorderingensaldo (mln euro) SaldiTotaal fin. transacties vorderingen (mln euro) SaldiTotaal fin. transacties schulden (mln euro) SaldiSaldo van financiële transacties (mln euro) SaldiStatistisch verschil (mln euro)
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2014 2.623.955 1.267.298 323.285 75.181 1.578 8.021 398.653 71.052 297.205 155.346 24.313 18.065 2.629.514 669.884 327.963 77.597 8.910 394.169 68.655 297.021 168.559 24.794 468.668 18.497 122.455 162 663.008 552.814 266.358 156.164 661.287 551.093 650.655 540.461 181.506 71.312 70.880 58.457 219.655 160.542 59.113 656
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2015 1e kwartaal* 641.374 315.625 75.987 18.277 917 1.952 86.752 21.195 72.982 41.159 5.024 5.408 639.799 166.113 77.112 18.884 2.146 82.251 20.644 72.989 45.224 5.122 115.564 5.461 30.521 2.060 166.398 138.557 72.548 44.707 169.361 141.520 165.840 137.999 50.178 22.337 22.284 17.544 116.123 96.951 19.172 1.628
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2015 2e kwartaal* 680.833 327.656 90.890 18.412 911 1.972 95.102 25.384 70.904 42.731 6.698 4.117 712.021 173.126 92.241 19.080 2.235 91.170 24.809 70.948 45.609 6.827 120.483 4.353 34.302 31.308 171.558 143.623 62.472 34.537 173.734 145.799 171.387 143.452 50.775 22.840 22.604 -15.071 29.303 42.784 -13.481 1.590
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2015 3e kwartaal* 634.467 319.213 74.957 17.890 671 1.899 86.684 16.820 70.990 38.803 5.967 4.371 636.082 167.427 76.141 18.539 2.196 86.629 16.309 70.972 41.022 6.083 118.304 4.398 32.608 -154 168.098 140.124 75.614 47.640 166.617 138.643 164.927 136.953 46.507 18.533 18.506 14.026 196.416 183.407 13.009 -1.017
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2015 4e kwartaal* 667.420 335.173 83.319 21.802 -877 1.981 87.544 14.906 78.567 38.783 4.575 5.609 680.499 176.015 84.566 22.500 2.151 93.274 14.611 78.579 42.330 4.663 120.796 6.186 38.744 386 177.403 149.398 72.488 44.483 169.898 141.893 166.634 138.629 45.750 17.745 17.168 6.043 -117.595 -122.244 4.649 -1.394
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2015* 2.624.094 1.297.667 325.153 76.381 1.622 7.804 356.082 78.305 293.443 161.476 22.264 19.505 2.668.401 682.681 330.060 79.003 8.728 353.324 76.373 293.488 174.185 22.695 475.147 20.398 136.175 33.600 683.457 571.702 283.122 171.367 679.610 567.855 668.788 557.033 193.210 81.455 80.562 22.542 224.247 200.898 23.349 807
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2016 1e kwartaal* 640.019 319.689 77.982 19.557 929 1.948 76.665 22.130 74.225 41.451 4.499 4.840 640.434 166.914 79.127 20.265 2.133 74.869 21.761 74.235 45.342 4.591 117.647 5.512 32.388 -84 170.749 142.251 73.490 44.992 170.877 142.379 167.345 138.847 49.606 21.108 20.436 16.630 238.070 221.195 16.875 245
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2016 2e kwartaal* 682.145 331.443 93.181 19.671 597 2.185 85.451 24.750 76.675 42.775 6.488 3.299 685.845 172.958 94.636 20.440 2.398 85.964 23.745 76.739 45.286 6.617 122.304 3.367 36.082 105 176.193 147.600 63.515 34.922 173.669 145.076 172.099 143.506 49.666 21.073 21.005 13.411 108.634 99.018 9.616 -3.795
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2016 3e kwartaal* 637.894 324.215 77.389 19.225 231 2.044 78.235 18.549 74.014 39.141 5.317 3.622 642.414 168.526 78.634 19.983 2.275 79.764 18.160 74.015 42.089 5.425 120.272 3.646 34.184 -9 172.657 144.024 76.315 47.682 169.356 140.723 166.796 138.163 46.416 17.783 17.759 12.217 152.153 140.752 11.401 -816
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2016 4e kwartaal* 674.438 344.554 86.089 23.338 -1.929 2.229 81.373 16.569 77.783 40.885 4.031 3.974 677.974 180.471 87.407 24.188 2.370 82.059 16.405 77.809 40.638 4.115 124.151 4.252 38.265 584 183.042 154.377 73.817 45.152 180.329 151.664 180.714 152.049 56.479 27.814 27.536 17.352 -90.112 -110.590 20.478 3.126
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2016* 2.634.496 1.319.901 334.641 81.791 -172 8.406 321.724 81.998 302.697 164.252 20.335 15.735 2.646.667 688.869 339.804 84.876 9.176 322.656 80.071 302.798 173.355 20.748 484.374 16.777 140.919 596 702.641 588.252 287.137 172.748 694.231 579.842 686.954 572.565 202.167 87.778 86.736 59.610 408.745 350.375 58.370 -1.240
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2017 1e kwartaal* 674.883 339.687 80.545 19.915 1.353 2.263 83.118 28.076 73.565 41.680 4.364 4.843 671.423 180.598 81.748 20.788 2.469 79.814 27.671 73.600 44.219 4.452 121.536 5.246 34.096 124 177.872 148.691 77.805 48.624 179.306 150.125 177.137 147.956 55.513 26.332 25.929 20.890 285.028 262.390 22.638 1.748
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2017 2e kwartaal* 713.946 349.150 96.671 20.750 606 2.207 92.646 24.658 78.711 42.710 6.937 3.314 717.226 183.768 98.119 21.626 2.430 93.886 23.644 78.777 45.068 7.073 126.257 3.321 37.952 165 184.177 154.899 66.862 37.584 180.836 151.558 179.426 150.148 53.033 23.755 23.748 14.909 35.443 19.641 15.802 893
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2017 3e kwartaal* 672.426 339.638 80.357 20.207 59 2.084 90.864 19.106 76.260 39.344 5.417 3.258 672.904 177.238 81.684 21.039 2.299 89.767 18.704 76.278 41.507 5.526 124.652 3.374 35.497 -63 180.098 150.779 79.674 50.355 179.251 149.932 177.472 148.153 52.711 23.392 23.276 17.161 54.671 35.881 18.790 1.629
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2017 4e kwartaal* 708.090 360.517 90.078 23.601 -1.453 2.507 89.259 22.272 77.159 40.206 4.410 4.548 708.728 189.201 91.475 24.489 2.648 88.534 21.641 77.194 42.292 4.500 127.286 4.581 40.250 -67 191.021 161.670 77.705 48.354 189.602 160.251 188.112 158.761 60.736 31.385 31.352 20.520 -329 -17.211 16.882 -3.638
Totale binnenlandse sectoren Niet-geconsolideerd 2017* 2.769.345 1.388.992 347.651 84.473 565 9.061 355.887 94.112 305.695 163.940 21.128 15.963 2.770.281 730.805 353.026 87.942 9.846 352.001 91.660 305.849 173.086 21.551 499.731 16.522 147.795 159 733.168 616.039 302.046 184.917 728.995 611.866 722.147 605.018 221.993 104.864 104.305 73.480 374.813 300.701 74.112 632
Bron: CBS.
Verklaring van tekens