Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices, nr, 1999-2017

Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices, nr, 1999-2017

Sectoren (activa) Tegensectoren (passiva) Balansstanden en transacties Perioden Langlopende schuldbewijzen (mln euro) Langlopende leningen (mln euro) Beursgenoteerde aandelen (mln euro)
Totaal binnenlandse sectoren Totaal binnenlandse sectoren Eindbalans 2017 4e kwartaal* 441.120 1.376.033 121.332
Totaal binnenlandse sectoren Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2017 4e kwartaal* 6.958 333.696 64.002
Totaal binnenlandse sectoren Financiële instellingen Eindbalans 2017 4e kwartaal* 208.555 235.962 57.330
Totaal binnenlandse sectoren Overheid Eindbalans 2017 4e kwartaal* 225.607 59.443 0
Totaal binnenlandse sectoren Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2017 4e kwartaal* 0 746.932 0
Totaal binnenlandse sectoren Buitenland Eindbalans 2017 4e kwartaal* 804.892 1.200.132 542.047
Niet-financiële vennootschappen Totaal binnenlandse sectoren Eindbalans 2017 4e kwartaal* 11.330 61.803 32.620
Niet-financiële vennootschappen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2017 4e kwartaal* 0 39.384 32.608
Niet-financiële vennootschappen Financiële instellingen Eindbalans 2017 4e kwartaal* 7.429 11.237 12
Niet-financiële vennootschappen Overheid Eindbalans 2017 4e kwartaal* 3.901 2.325 0
Niet-financiële vennootschappen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2017 4e kwartaal* 0 8.857 0
Niet-financiële vennootschappen Buitenland Eindbalans 2017 4e kwartaal* 6.512 204.246 189
Financiële instellingen Totaal binnenlandse sectoren Eindbalans 2017 4e kwartaal* 421.630 1.252.449 64.848
Financiële instellingen Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2017 4e kwartaal* 5.334 281.970 21.607
Financiële instellingen Financiële instellingen Eindbalans 2017 4e kwartaal* 196.133 222.352 43.241
Financiële instellingen Overheid Eindbalans 2017 4e kwartaal* 220.163 47.190 0
Financiële instellingen Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2017 4e kwartaal* 0 700.937 0
Financiële instellingen Buitenland Eindbalans 2017 4e kwartaal* 791.912 980.390 529.865
Overheid Totaal binnenlandse sectoren Eindbalans 2017 4e kwartaal* 3.005 53.964 1.718
Overheid Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2017 4e kwartaal* 98 10.298 105
Overheid Financiële instellingen Eindbalans 2017 4e kwartaal* 2.221 2.032 1.613
Overheid Overheid Eindbalans 2017 4e kwartaal* 686 9.749 0
Overheid Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2017 4e kwartaal* 0 31.885 0
Overheid Buitenland Eindbalans 2017 4e kwartaal* 4.677 15.496 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Totaal binnenlandse sectoren Eindbalans 2017 4e kwartaal* 5.155 7.817 22.146
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2017 4e kwartaal* 1.526 2.044 9.682
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Financiële instellingen Eindbalans 2017 4e kwartaal* 2.772 341 12.464
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Overheid Eindbalans 2017 4e kwartaal* 857 179 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2017 4e kwartaal* 0 5.253 0
Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Buitenland Eindbalans 2017 4e kwartaal* 1.791 0 11.993
Buitenland Totaal binnenlandse sectoren Eindbalans 2017 4e kwartaal* 1.197.897 814.583 737.884
Buitenland Niet-financiële vennootschappen Eindbalans 2017 4e kwartaal* 84.630 186.427 369.356
Buitenland Financiële instellingen Eindbalans 2017 4e kwartaal* 970.524 613.066 368.528
Buitenland Overheid Eindbalans 2017 4e kwartaal* 142.743 12.108 0
Buitenland Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish. Eindbalans 2017 4e kwartaal* 0 2.982 0
Buitenland Buitenland Eindbalans 2017 4e kwartaal* 0 0 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


In deze tabel staan de zogenaamde van-wie-aan-wie-matrices van zeven belangrijke financiële instrumenten. De matrices verschaffen informatie over de debiteuren/crediteurenverhoudingen tussen sectoren. Door middel van een driedimensionale presentatie wordt een overzicht gegeven van financiële transacties, prijsmutaties en herwaarderingen, overige volumemutaties en balansstanden en de daarbij betrokken sectoren. De sector aan de activakant betreft de crediteur en die aan de passivakant de debiteur. De onderscheiden sectoren zijn niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens en instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van de huishoudens (IZWh) en het buitenland. De sectoren financiële instellingen en overheid zijn bovendien nog naar subsectoren uitgesplitst.

Gegevens beschikbaar van 1999 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens in de periode 1999-2014 zijn definitief. Gegevens van 2015, 2016 en 2017 hebben de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Financiële instrumenten: Van-wie-aan-wie matrices; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Langlopende schuldbewijzen
Langlopende schuldbewijzen omvatten alle schuldbewijzen met in het algemeen een langere looptijd dan een jaar. Hieronder vallen obligaties, obligaties met een variabele rente (floating rate notes), pandbrieven converteerbare obligaties, zolang deze niet in aandelen zijn omgezet.
Langlopende leningen
Langlopende leningen omvatten alle kredieten die niet het karakter dragen van deposito's en waarvan de vooraf bepaalde contractuele looptijd in principe gelijk dan wel langer is dan een jaar. Het gaat voornamelijk om langlopende leningen op schuldbekentenis (vooral aangegaan bij institutionele beleggers), hypothecaire leningen en langlopend consumptief krediet.
Beursgenoteerde aandelen
Beursgenoteerde aandelen zijn aandelenbewijzen die aan een beurs genoteerd zijn. Deze beurs kan zowel een erkende aandelenbeurs als enige andere vorm van secundaire markt zijn. Dat beurskoersen voor beursgenoteerde aandelen bestaan, betekent dat de actuele marktprijzen gewoonlijk onmiddellijk beschikbaar zijn.