Kerngegevens sectoren; nr, 1995-2017


Deze tabel geeft de kerncijfers van economische sectoren weer. Kerncijfers zijn variabelen waarin de belangrijkste informatie over een sector wordt uitgedrukt. Voorbeelden zijn: de brutowinst voor belastingen voor de sector niet-financiële vennootschappen en financiële instellingen, het beschikbaar inkomen voor de sector huishoudens en het nationaal inkomen voor de totale economie.

Deze kerncijfers worden samengesteld voor de totale economie en voor de hoofdsectoren van de economie: niet-financiële vennootschappen, financiële instellingen, overheid, huishoudens inclusief instellingen zonder winstoogmerk ten behoeve van huishoudens en het buitenland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995 tot en met 2017.

Status van de cijfers:
De gegevens in de periode 1995-2014 zijn definitief. Gegevens van 2015, 2016 en 2017 hebben de status voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 22 juni 2018
Geen, deze tabel is stopgezet.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft onlangs een revisie uitgevoerd van de nationale rekeningen. Hierbij worden nieuwe statistische bronnen en ramingsmethoden gebruikt. Deze tabel met gegevens voor revisie is vervangen door tabel Kerngegevens sectoren; nationale rekeningen. Voor aanvullende informatie zie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Kerngegevens sectoren; nr, 1995-2017

Perioden Totaal binnenlandse sectorenBruto binnenlands product marktprijzen (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenVerbruik van vaste activa (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenExploitatieoverschot en gemengd inkomen (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenNationaal inkomen (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenBeschikbaar nationaal inkomen (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenNationale besparingen (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenInvesteringen (bruto) (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenNationaal vorderingensaldo (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenSaldo kredieten aan private sector (% bbp) Totaal binnenlandse sectorenKrediet aan private sector, ultimo stand (% bbp) Totaal binnenlandse sectorenExtern vermogen (mln euro) Totaal binnenlandse sectorenArbeidsvolume werkzame personen (1000 arbeidsjaren) Niet-financiële vennootschappenBruto toegevoegde waarde (mln euro) Niet-financiële vennootschappenExploitatieoverschot (bruto) (mln euro) Niet-financiële vennootschappenBrutowinst vóór belasting (mln euro) Niet-financiële vennootschappenWinst van buitenlandse dochters (mln euro) Niet-financiële vennootschappenWinstquote (% toegevoegde waarde) Niet-financiële vennootschappenInvesteringsquote (% toegevoegde waarde) Niet-financiële vennootschappenArbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Financiële instellingenBruto toegevoegde waarde (mln euro) Financiële instellingenBruto winst vóór belasting (mln euro) Financiële instellingenWinst van buitenlandse dochters (mln euro) Financiële instellingenFinancieel vermogen (mln euro) Financiële instellingenOntvangen inkomen uit vermogen (% totaal vorderingen) Financiële instellingenBetaald inkomen uit vermogen (% totaal schulden) Financiële instellingenLiquiditeit ratio monetaire instellingen (%) Financiële instellingenFinanciële activa pensioenfondsen (mln euro) Financiële instellingenArbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Overheid geconsolideerdTotaal inkomsten (% bbp) Overheid geconsolideerdBelasting- en premieontvangsten (% bbp) Overheid geconsolideerdTotaal uitgaven (% bbp) Overheid geconsolideerdOverheidsschuld (EMU) (% bbp) Overheid geconsolideerdOverheidssaldo (EMU) (% bbp) Overheid geconsolideerdArbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Exploitatieoverschot en gemengd inkomen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Gemengd inkomen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Beschikbaar inkomen (bruto) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Reëel beschikbaar inkomen (netto) (% volumemutaties) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Alternatief beschikbaar inkomen (bruto) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Consumptieve bestedingen (bruto) (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Vrije / individuele besparingen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Spaarquote (% beschikbaar inkomen) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Investeringsquote (% beschikbaar inkomen) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Spaartegoeden en overige deposito's (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Verzekerings- en pensioenregelingen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Voorzieningen pensioenverzekeringen (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Woninghypotheken (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Saldo opgenomen en afgeloste hypotheken (mln euro) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Arbeidsvolume werknemers (1000 arbeidsjaren) Huishoudens incl. IZW's t.b.v. huish.Arbeidsvolume zelfstandigen (1000 arbeidsjaren) BuitenlandAandeel uitvoeroverschot in bbp (% bbp) BuitenlandUitvoeroverschot (mln euro) BuitenlandSaldo primaire inkomens buitenland (mln euro) BuitenlandSaldo inkomensoverdrachten buitenland (mln euro) BuitenlandSaldo kapitaaloverdrachten buitenland (mln euro)
2014 663.008 110.194 266.358 661.287 650.655 181.506 122.455 58.457 -1,8 225,7 492.814 6.964 388.346 157.578 182.568 28.505 40,6 16,5 4.223 48.028 26.382 7.997 2.837 1,4 0,8 15,3 1.273.211 214 43,9 37,2 46,2 68,0 -2,3 1.006 60.859 56.127 322.683 1,4 437.617 296.682 26.001 14,5 8,6 346.509 1.403.014 1.237.680 649.931 -4.959 331 1.190 10,8 71.885 -1.721 -10.632 -432
2015 1e kwartaal* 166.398 27.841 72.548 169.361 165.840 50.178 30.521 17.544 -0,2 232,8 602.883 . 99.694 44.789 52.436 8.696 44,9 16,0 . 12.081 7.380 2.246 -64.642 1,3 0,7 16,0 1.420.565 . 43,9 37,4 46,0 69,0 -2,1 . 15.122 14.351 74.588 1,2 102.380 74.165 423 6,8 10,3 353.597 1.599.395 1.405.056 649.853 -207 . . 12,2 20.313 2.963 -3.521 -53
2015 2e kwartaal* 171.558 27.935 62.472 173.734 171.387 50.775 34.302 -15.071 0,0 231,6 492.860 . 100.849 35.344 44.703 8.591 35,0 17,2 . 11.775 8.283 1.986 -11.266 1,4 0,7 16,8 1.293.520 . 43,4 37,1 45,5 66,7 -2,2 . 15.224 14.344 94.086 1,0 123.932 75.958 18.128 24,6 8,9 360.036 1.410.247 1.249.491 650.562 723 . . 9,8 16.773 2.176 -2.347 -236
2015 3e kwartaal* 168.098 27.974 75.614 166.617 164.927 46.507 32.608 14.026 1,0 229,9 513.694 . 100.492 46.512 52.980 6.079 46,3 14,9 . 11.570 7.382 1.964 -48.165 1,4 0,7 18,3 1.264.178 . 43,0 36,8 45,1 65,8 -2,2 . 16.495 14.726 77.797 1,3 105.972 76.954 843 8,1 9,9 358.296 1.470.123 1.311.105 653.874 3.632 . . 10,2 17.186 -1.481 -1.690 -27
2015 4e kwartaal* 177.403 28.005 72.488 169.898 166.634 45.750 38.744 6.043 -0,8 225,1 519.623 . 104.606 44.706 52.510 7.002 42,7 20,7 . 11.227 6.532 1.461 -31.024 1,4 0,7 18,1 1.280.514 . 42,8 37,0 44,9 64,6 -2,1 . 16.515 14.932 80.668 1,3 109.883 76.393 4.275 10,4 10,3 351.863 1.467.713 1.313.675 655.613 1.781 . . 10,1 17.863 -7.505 -3.264 -577
2015* 683.457 111.755 283.122 679.610 668.788 193.210 136.175 22.542 -0,8 225,1 519.623 7.037 405.641 171.351 202.629 30.368 42,2 17,3 4.313 46.653 29.577 7.657 -31.024 1,4 0,7 18,1 1.280.514 209 42,8 37,0 44,9 64,6 -2,1 971 63.356 58.353 327.139 1,3 442.167 303.470 23.669 13,1 9,8 351.863 1.467.713 1.313.675 655.613 5.929 334 1.210 10,6 72.135 -3.847 -10.822 -893
2016 1e kwartaal* 170.749 28.498 73.490 170.877 167.345 49.606 32.388 16.630 -0,3 224,5 587.879 . 101.993 45.423 50.231 5.514 44,5 17,1 . 11.302 5.627 1.627 -94.942 1,3 0,6 18,0 1.355.023 . 42,8 37,3 44,6 64,3 -1,8 . 16.411 15.040 77.232 1,7 104.904 76.122 1.110 6,9 12,3 355.078 1.615.618 1.453.721 657.581 1.756 . . 12,1 20.714 128 -3.532 -672
2016 2e kwartaal* 176.193 28.593 63.515 173.669 172.099 49.666 36.082 13.411 -2,8 222,5 629.376 . 104.285 36.786 42.561 4.851 35,3 17,9 . 10.952 6.625 2.064 -107.408 1,2 0,5 18,9 1.405.192 . 43,4 37,9 44,3 63,2 -1,0 . 15.893 14.703 95.911 1,6 126.354 77.082 18.829 24,7 10,0 362.136 1.669.930 1.506.359 661.343 3.685 . . 10,1 17.807 -2.524 -1.570 -68
2016 3e kwartaal* 172.657 28.633 76.315 169.356 166.796 46.416 34.184 12.217 -0,9 224,2 657.172 . 103.546 47.402 54.089 6.070 45,8 15,6 . 11.127 6.237 1.992 -99.532 1,1 0,5 19,8 1.440.688 . 43,8 38,4 44,2 61,5 -0,4 . 16.899 15.124 79.581 1,5 107.723 78.552 1.029 7,5 11,9 360.660 1.709.890 1.546.242 664.832 3.058 . . 10,5 18.201 -3.301 -2.560 -24
2016 4e kwartaal* 183.042 28.665 73.817 180.329 180.714 56.479 38.265 17.352 1,5 221,5 627.930 . 108.192 45.489 49.649 4.402 42,0 18,6 . 10.529 7.078 2.025 -73.561 1,2 0,5 19,4 1.401.570 . 43,8 38,4 43,4 61,8 0,4 . 17.389 15.436 84.324 2,3 113.928 78.936 5.388 10,7 11,0 356.734 1.606.683 1.449.704 664.014 -435 . . 11,3 20.626 -2.713 385 -278
2016* 702.641 114.389 287.137 694.231 686.954 202.167 140.919 59.610 1,5 221,5 627.930 7.132 418.016 175.100 196.530 20.837 41,9 17,3 4.414 43.910 25.567 7.708 -73.561 1,2 0,5 19,4 1.401.570 204 43,8 38,4 43,4 61,8 0,4 967 66.592 60.303 337.048 2,3 452.909 310.692 26.356 13,1 11,2 356.734 1.606.683 1.449.704 664.014 8.064 345 1.202 11,0 77.348 -8.410 -7.277 -1.042
2017 1e kwartaal* 177.872 29.181 77.805 179.306 177.137 55.513 34.096 20.890 2,1 220,6 641.290 . 106.088 47.923 56.897 8.171 45,2 16,5 . 11.291 6.512 2.087 -41.180 1,2 0,5 21,2 1.413.078 . 44,0 38,7 43,0 59,5 1,0 . 18.229 16.200 79.567 2,1 108.050 78.835 732 6,1 13,0 359.435 1.590.746 1.434.136 665.490 1.620 . . 12,5 22.240 1.434 -2.169 -403
2017 2e kwartaal* 184.177 29.278 66.862 180.836 179.426 53.033 37.952 14.909 4,1 218,4 648.364 . 109.167 38.746 47.635 7.545 35,5 18,2 . 10.154 5.818 1.950 -20.796 1,2 0,6 20,8 1.410.715 . 43,7 38,5 42,6 58,6 1,1 . 17.989 15.905 98.824 2,1 129.911 80.189 18.635 24,2 10,6 366.669 1.563.638 1.408.252 669.148 3.767 . . 10,8 19.968 -3.341 -1.410 -7
2017 3e kwartaal* 180.098 29.319 79.674 179.251 177.472 52.711 35.497 17.161 2,6 216,4 636.581 . 108.187 49.075 58.846 8.758 45,4 15,8 . 10.700 6.865 1.976 -30.903 1,2 0,6 22,4 1.417.746 . 43,6 38,5 42,4 56,9 1,2 . 18.998 16.165 81.957 1,9 110.845 81.889 68 6,3 12,2 364.506 1.559.742 1.406.045 670.785 1.744 . . 11,1 19.949 -847 -1.779 -116
2017 4e kwartaal* 191.021 29.351 77.705 189.602 188.112 60.736 40.250 20.520 2,4 212,7 669.177 . 113.114 47.729 54.699 6.814 42,2 18,1 . 10.224 5.838 1.914 -44.762 1,2 0,5 21,9 1.472.103 . 43,7 38,5 42,6 56,7 1,1 . 19.285 16.581 87.228 1,5 117.568 80.997 6.231 11,6 11,4 358.418 1.586.493 1.435.793 672.235 1.463 . . 12,3 23.485 -1.419 -1.490 -33
2017* 733.168 117.129 302.046 728.995 722.147 221.993 147.795 73.480 2,4 212,7 669.177 . 436.556 183.473 218.077 31.288 42,0 17,2 . 42.369 25.033 7.927 -44.762 1,2 0,5 21,9 1.472.103 . 43,7 38,5 42,6 56,7 1,1 . 74.501 64.851 347.576 1,5 466.374 321.910 25.666 12,7 11,7 358.418 1.586.493 1.435.793 672.235 8.594 . . 11,7 85.642 -4.173 -6.848 -559
Bron: CBS.
Verklaring van tekens