Jaarbasis

Op jaarbasis wil in dit geval zeggen dat bij de leningen in een verslagkwartaal de leningen over de voorgaande drie kwartalen zijn opgeteld. Dit geldt ook voor de deposito’s en het saldo van deposito’s en leningen.