Minste fietsdoden in de wintermaanden

© Hollandse Hoogte
In 2015 zijn 185 fietsers omgekomen in het Nederlandse verkeer. Het aantal fietsers dat jaarlijks verongelukt schommelt al jarenlang rond hetzelfde niveau, terwijl het totale aantal verkeersdoden in twintig jaar tijd is gehalveerd. In periode 2011-2015 vielen de minste fietsdoden in de maanden november tot en met februari. Dat meldt CBS.

Totaal aantal verkeersdoden en fietsdoden , 1996-2015
 Totaal verkeersdodenFietsdoden
19961251239
19971235264
19981149212
19991186227
20001166233
20011083225
20021066195
20031088219
2004881180
2005817181
2006811216
2007791189
2008750181
2009720185
2010640162
2011661200
2012650200
2013570184
2014570185
2015621185

In 2015 kwamen 115 mannen en 70 vrouwen door een fietsongeval om het leven. In 1997 kwamen 264 fietsers om bij een verkeersongeluk, het hoogste dodental van de afgelopen twintig jaar. Het aantal dodelijke slachtoffers van fietsongevallen daalde in 2004 tot 180 en is hierna blijven schommelen rond hetzelfde niveau.

Minste dodelijke ongelukken in februari

In de periode 2011 - 2015 waren in september en oktober de meeste dodelijke fietsongelukken, hierbij is rekening gehouden met het aantal dagen per maand. Van november tot en met februari was het aantal fietsdoden het laagst, maar fietste men ook minder. Als rekening wordt gehouden met het aantal fietskilometers, is het aantal fietsdoden in december en oktober relatief het hoogst en blijft het aantal dodelijke slachtoffers in februari het laagst.

Meeste fietsdoden onder werktijd

De meeste dodelijke fietsongelukken (37 procent) gebeurden de afgelopen vijf jaar tussen twaalf en vier uur ‘s middags, het dagdeel waarin het meest wordt gefietst. ’s Nachts tussen twaalf en zeven uur vallen de minste dodelijke fietsslachtoffers. Als rekening wordt gehouden met het feit dat er in deze uren ook weinig wordt gefietst, is het aantal dodelijke slachtoffers juist relatief hoog. De kans om ‘s nachts slachtoffer te worden van een dodelijk fietsongeluk is twee tot vijf keer hoger dan op andere momenten.

Fietsdoden naar tijdstip van het ongeval, 2011-2015
 FietsdodenFietskilometers
0 tot 7 uur6,92,7
7 tot 9 uur816,3
9 tot 12 uur2116,2
12 tot 16 uur37,232,7
16 tot 18 uur14,415,6
18 tot 24 uur12,516,5

75-plussers grootste groep slachtoffers

Het aantal dodelijke fietsongelukken is het hoogst onder ouderen. In de periode 2011 – 2015 verongelukten 954 fietsers. Van hen was 40 procent 75 jaar of ouder, terwijl deze groep met 1,3 kilometer per dag het minste fietst. Van de dodelijke slachtoffers van fietsongelukken was 8 procent jonger dan 18 jaar.

Aantal slachtoffers per fietskilometer het hoogst in Limburg en Zeeland

In de provincie Noord-Brabant waren de afgelopen vijf jaren 167 dodelijke slachtoffers van fietsongelukken, het meeste van alle provincies. Ook in Zuid- en Noord-Holland waren relatief veel fietsdoden. In Flevoland, Groningen en Zeeland was het aantal dodelijke slachtoffers het laagst, maar de inwoners van die provincies fietsten ook minder. Het aantal doden per gefietste kilometer was het hoogst in de provincies Limburg en Zeeland.

Merendeel fatale fietsongelukken betreft botsing

Bij bijna 7 van de 10 dodelijke fietsslachtoffers in de afgelopen vijf jaar ging het om een botsing met een rijdend voertuig. In de rest van de gevallen was er sprake van een val van de fiets of botsing met een stilstaand voorwerp.