Reizigerskilometers

In de grafiek van het aantal fietsdoden per ongevalsmaand wordt het totaal aantal gereisde fietskilometers per persoon per dag voor de ongevalsmaanden in de totale periode 2011 t/m 2015 gegeven. Dit door de Nederlandse bevolking (exclusief tehuisbewoners) op Nederlands grondgebied. Kilometers afgelegd in het buitenland tellen niet mee. Dit betekent dat grensoverschrijdende verplaatsingen aan de grens zijn afgekapt en daarmee de gereisde kilometers in het buitenland buiten beschouwing zijn gelaten.

De grafiek van het aantal fietsdoden per ongevalsprovincie geeft het totaal aantal gereisde fietskilometers (mld) door de Nederlandse bevolking (exclusief tehuisbewoners) in de Nederlandse provincies in de totale periode 2011 t/m 2015. De fietskilometers per provincie gaan over de gefietste kilometers van de inwoners van de provincie. Die maken meestal fietsritten binnen de thuisprovincie, maar soms ook elders in Nederland. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij mensen die dichtbij provinciegrenzen wonen of tijdens een dagje uit binnen Nederland.