Aantal faillissementen stijgt aanzienlijk

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
In november 2016 zijn 106 bedrijven meer failliet verklaard dan in oktober. De stijging wordt grotendeels verklaard door het faillissement van een bedrijf dat bestond uit tientallen onderdelen die elk afzonderlijk failliet verklaard zijn. In oktober bleef het aantal faillissementen nagenoeg gelijk. De meeste faillissementen in november zijn uitgesproken bij de financiële instellingen. Dit meldt CBS.

Trend onduidelijk

Het aantal uitgesproken faillissementen, voor zittingsdagen gecorrigeerd, piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend tot september 2015. Vervolgens wisselden perioden van stijgingen en dalingen elkaar af. In augustus 2016 is het laagste niveau sinds augustus 2008 bereikt. Sindsdien is de trend onduidelijk. Ondanks de stijging in november is het aantal faillissementen in de eerste elf maanden van 2016 bijna een vijfde lager dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Meeste faillissementen bij financiële instellingen

Niet gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er 461 bedrijven en instellingen in november 2016 failliet verklaard. De meeste faillissementen zijn uitgesproken bij de financiële instellingen, namelijk 117. In de handel kwam het aantal faillissementen uit op 76.

De handel en de financiële dienstverlening behoren tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in november veel faillissementen uitgesproken in de vervoer- en opslagsector.

Aantal faillissementen bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken), naar bedrijfstak
 aantal
Financiële instellingen117
Handel76
Specialistische zakelijke diensten
(o.a. advisering en onderzoek)
46
Vervoer & opslag42
Industrie33
Bouwnijverheid31
Verhuur; overige zakelijke diensten29
Informatie & communicatie18
Gezondheids- & welzijnszorg18
Horeca16
Verhuur; handel van onroerend goed10
Cultuur, sport en recreatie6

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.