Toename aantal zzp’ers stokt

Bezorger van PostNL bij zijn fiets
© ANP
Het aantal zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) is in 2016 niet verder toegenomen. In het derde kwartaal van 2016 hadden 1,0 miljoen mensen een hoofdbaan als zzp’er. Ondanks een lichte stijging ten opzichte van het voorafgaande kwartaal waren er in het derde kwartaal opnieuw minder zzp’ers dan een jaar geleden. Dat meldt CBS.

[video: https://www.cbs.nl/nl-nl/video/fdc24a9d12934d34843abe813de2c5a1] 

De laatste jaren is het aantal zzp’ers vrijwel voortdurend gestegen, maar het afgelopen jaar vlakte de toename af. Sinds het derde kwartaal van 2003 zijn er bijna 400 duizend zzp’ers bijgekomen. Dat is een toename van 63 procent. Het aantal zelfstandigen met personeel nam in deze periode met 23 duizend toe.

Zelfstandigen met en zonder personeel
 zonder personeelmet personeel
2003641323
630318
631318
633319
2004648326
657329
654324
654325
2005676324
678332
673335
682328
2006701329
713331
703339
727337
2007750342
756346
756345
766339
2008789347
804347
814339
834337
2009841345
844333
839341
849344
2010859336
874328
862330
866329
2011864325
859321
881321
897321
2012905321
895322
907316
917324
2013946313
948322
968319
968324
2014962329
986329
988327
1016316
20151008312
1020317
1034311
1026325
20161024328
1015331
1028341

Vooral meer hoogopgeleide zzp’ers

Bij de toename van het aantal zzp’ers in de afgelopen jaren ging het vooral om hoogopgeleiden. Sinds 2003 kwamen er 219 duizend bij. Daarmee maken hoogopgeleiden ruim 40 procent uit van alle zelfstandigen zonder personeel. Er kwamen ook middelbaar-opgeleide zzp’ers bij (134 duizend), maar dit is inmiddels niet meer de grootste groep. De toename van het aantal middelbaar-opgeleide zzp’ers betrof vooral 45-plussers. Laagopgeleide zelfstandigen zonder personeel zijn in de minderheid. Hun aantal nam ook relatief weinig toe (33 duizend).

Iets meer zzp’ers stoppen ermee

Het aantal zelfstandigen zonder personeel is de afgelopen jaren toegenomen doordat er meer starters dan stoppers waren. Het aandeel zzp’ers dat stopt, is recent echter toegenomen. In 2016 stopte per kwartaal gemiddeld 5,0 procent van alle zzp’ers, in 2013 was dat nog 4,1 procent. Het aandeel startende zzp’ers is in deze periode vrijwel gelijk gebleven. In combinatie zorgen deze ontwikkelingen ervoor dat het aantal zzp’ers niet verder toeneemt.

Dit jaar stopten per kwartaal bijna 50 duizend zzp’ers. Bijna de helft ging aan de slag als werknemer, meestal met een flexibele arbeidsrelatie. Van de zelfstandigen zonder personeel die geen werknemer werden, verliet het grootste deel de arbeidsmarkt. De afgelopen jaren is het aandeel zzp’ers die een baan vonden als werknemer sterker gegroeid dan het aandeel zzp’ers die stopten met werken.

Uitstroom van zzp'ers
 2013201420152016
Naar werknemer1,71,92,32,3
Overig2,42,52,82,8


Een overzicht van CBS-statistieken over zzp'ers en andere zelfstandigen is weergegeven in een schema.