Arbeidsdeelname; kerncijfers

Bewerk tabel

Deze tabel bevat kwartaal- en jaarcijfers over de arbeidsdeelname in Nederland. De bevolking van 15 tot 75 jaar (exclusief de institutionele bevolking) wordt ingedeeld in de werkzame, werkloze en de niet-beroepsbevolking. De werkzame beroepsbevolking wordt verder ingedeeld op basis van de positie in de werkkring en de gemiddelde arbeidsduur. Voor de verschillende indelingen is een uitsplitsing naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau beschikbaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2003

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 14 augustus 2020:
De kwartaalcijfers over het tweede kwartaal 2020 zijn toegevoegd.

Wijzigingen per 14 november 2019:
De kwartaalcijfers over het derde kwartaal 2019 zijn toegevoegd.
De cijfers over het onderwijsniveau in deze tabel zijn voor de periode 2012 4e kwartaal – 2019 2e kwartaal gecorrigeerd. Het betreft een correctie in de afleiding van het onderwijsniveau van personen die hebben aangeven dat ze een diploma hebben behaald in het buitenland met een niveau vergelijkbaar aan de hbo-opleiding. Deze groep kreeg onterecht het niveau behorende bij een mbo2-opleiding toegekend.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe cijfers verschijnen zes weken na afloop van ieder kwartaal.

Arbeidsdeelname; kerncijfers

Geslacht Leeftijd Hoogst behaald onderwijsniveau Perioden Beroeps- en niet-beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingBeroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolkingWerkzame beroepsbevolking (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met vaste arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringWerknemerWerknemer met flexibele arbeidsrelatie (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige zonder personeel (zzp) (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeZelfstandige met personeel (x 1 000) Positie in de werkkringZelfstandigeMeewerkend gezinslid (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingPositie in de werkkringPositie in de werkkring onbekend (x 1 000) ArbeidsduurDeeltijdDeeltijd (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 20 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per weekMinder dan 12 uur per week (x 1 000) DeeltijdMinder dan 20 uur per week12 tot 20 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 35 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week20 tot 28 uur per week (x 1 000) Deeltijd20 tot 35 uur per week28 tot 35 uur per week (x 1 000) Werkzame beroepsbevolkingArbeidsduurVoltijd (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloze beroepsbevolking (x 1 000) BeroepsbevolkingWerkloosheidspercentage (%) Niet-beroepsbevolking (x 1 000) Bruto arbeidsparticipatie (%) Netto arbeidsparticipatie (%)
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2018 1e kwartaal 12.917 9.051 8.654 7.212 5.283 1.929 1.442 1.063 349 30 0 4.227 1.619 967 652 2.608 1.214 1.394 4.427 396 4,4 3.867 70,1 67,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2018 2e kwartaal 12.930 9.101 8.747 7.295 5.333 1.962 1.452 1.066 354 32 0 4.300 1.621 949 672 2.680 1.263 1.417 4.447 354 3,9 3.829 70,4 67,7
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2018 3e kwartaal 12.943 9.163 8.835 7.375 5.367 2.008 1.460 1.081 347 31 0 4.294 1.573 899 674 2.721 1.271 1.449 4.541 329 3,6 3.779 70,8 68,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2018 4e kwartaal 12.956 9.184 8.862 7.406 5.425 1.981 1.455 1.084 346 26 0 4.336 1.618 944 674 2.717 1.256 1.461 4.526 323 3,5 3.771 70,9 68,4
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2019 1e kwartaal 12.975 9.209 8.866 7.394 5.472 1.922 1.472 1.105 337 30 0 4.368 1.629 958 671 2.739 1.269 1.470 4.498 343 3,7 3.767 71,0 68,3
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2019 2e kwartaal 13.002 9.246 8.941 7.470 5.526 1.944 1.471 1.093 346 32 0 4.388 1.640 962 678 2.749 1.228 1.521 4.552 305 3,3 3.756 71,1 68,8
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2019 3e kwartaal 13.029 9.293 8.992 7.528 5.580 1.948 1.464 1.092 338 33 0 4.416 1.585 912 673 2.831 1.270 1.561 4.576 301 3,2 3.736 71,3 69,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2019 4e kwartaal 13.055 9.320 9.012 7.509 5.630 1.879 1.503 1.113 354 36 0 4.409 1.622 949 673 2.787 1.243 1.544 4.603 308 3,3 3.736 71,4 69,0
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2020 1e kwartaal 13.075 9.317 9.014 7.501 5.681 1.820 1.512 1.125 350 37 0 4.468 1.632 954 678 2.835 1.229 1.606 4.546 303 3,3 3.758 71,3 68,9
Totaal mannen en vrouwen 15 tot 75 jaar Totaal 2020 2e kwartaal 13.088 9.232 8.882 7.355 5.683 1.672 1.528 1.142 353 33 0 4.383 1.575 944 630 2.809 1.242 1.567 4.499 349 3,8 3.856 70,5 67,9
Bron: CBS.
Verklaring van tekens