Aantal uitzenduren stijgt weer

In het tweede kwartaal van 2016 steeg het aantal uitzenduren met 2,9 procent ten opzichte van het kwartaal ervoor, meldt CBS. In het eerste kwartaal daalde het aantal uitzenduren met 1,4 procent. Zowel de uren in kortlopende als in langlopende contracten namen toe in het tweede kwartaal.

Uitzenduren, seizoengecorrigeerd

Toename uren langlopende en kortlopende uitzendcontracten

Het aantal uitzenduren in langlopende contracten zoals detachering en payrolling steeg met 3,1 procent. In het eerste kwartaal daalde het aantal uren in langlopende contracten met 3,5 procent. Daarvoor steeg dit aantal vier jaar onafgebroken.

Het aantal uren in kortlopende contracten steeg met 2,7 procent. Een kwartaal eerder was de stijging 0,8 procent. Het aantal uren in kortlopende contracten neemt al twee jaar toe. De ontwikkeling van de kortlopende uren loopt doorgaans voor op die van de rest van de arbeidsmarkt.

Werkgelegenheid blijft stijgen

Op 12 augustus maakte CBS al bekend dat het aantal banen in het tweede kwartaal van 2016 met 38 duizend is toegenomen. Vooral het aantal banen bij uitzendbureaus nam, met 30 duizend, sterk toe. Verder steeg het aantal vacatures in het tweede kwartaal met 5 duizend en daalde het aantal werklozen met 16 duizend.

Morgen publiceert CBS de Kwartaalmonitor zakelijke dienstverlening.